GENERALFORSAMLING NOVEMBER 2005

Referat fra Generalforsamlingen den 13. november 2005

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Leif Andersen som vælges. Generalforsamlingen er godkendt, da er indkaldt rettidigt til denne.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Inger Skov som vælges.

3. Formandens beretning
Formandens beretning godkendes. (Beretningen foreligger som selvstændigt dokument.)

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Hanne Birkegård fremlægger regnskabet. Regnskabet er revideret og bilagene er gennemgået og den valgte revisor Inge Broms har ingen bemærkninger til dette. Hanne har overtaget regnskabet kort tid før generalforsamlingen, da kassereren er udtrådt af bestyrelsen.
Spørgsmål fra Jette Pedersen om det kan passe at der kun er 1000 kr. i indtægter for annoncer, da der er flere annoncer i bladet, til dette svarer bestyrelsen at der sandsynligvis mangler at blive udsendt regninger til annoncører både for annoncer i bladet og på hjemmesiden.
Regnskabet godkendes.

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget og aktivitetsplan, herunder fastlæggelse af kontingent
Hanne fremlægger budget (bilag 1 – bemærk PDF fil) der spørges fra medlem om hvor mange medlemmer der er nu, svar der er p.t. 70 medlemmer, men det svinger i løbet af året, vi regner med 100 til næste år. Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning til næste år (2007) på 25 kr. for både enkelt og familiemedlemskab. Dette vedtages.
Det foreslås fra medlem at man laver brugerbetaling ved kurser, for at spare penge, det har vi allerede, kurser skal helst hvile i sig selv, men vi vil gerne støtte ved at give et tilskud til kaffe m.v.
Aktivitetsplan fremlægges (bilag 2 – bemærk PDF fil)
Spørgsmål fra medlem om trøjerne med tryk kan købes i alle størrelser også store.
Formanden svarer ja det kan bestilles og beretter om at vi har valgt hvid polo og sort sweatshirt da dette kan buges hvor det er påkrævet med pæn på klædning. Kommentar fra medlem, om vi nu skal til at ride i uniform ligesom f.eks. dressurryttere, dette kommenteres af Merete Andersen, hun mener at det vil være gavnligt for vores sport at man er præsentabelt påklædt og ved FEI ridt er der krav til påklædningen.
Aktivitetsplanen godkendes.

6.Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:
a. Medlem af distancerytterforeningen der har gennemført flest km i pointgivende klasser i DK:
Helene Christiansen/Tasso modtager for dette et dækken fra Rideudstyrslageret.

b. Medlem af distancerytterforeningen der har gennemført flest km i ikke pointgivende klasser i DK:
Kristina Markussen modtager dækken fra Rideudstyrslageret

c. Medlem af distancerytterforeningen der har gennemført flest ridt i LB i DK:
Christina Andersen modtager dækken fra Rideustyrslageret

d. Medlem af distancerytterforeningen der har gennemført flest ridt i LA i DK:
Helen Munksø modtager dækken fra Rideudstyrslageret

e. Ungrytter medlem der har gennemført flest ridt i pointgivende klasser i DK:
Lotte K. Jespersen

f. Staldplakette til vinderen af DM i Distanceridning:
Grit Brint modtager denne.

g. Afløsnings præmie til vinderen af Sjællandsmesterskabet:

h. Vandrefad til Jyllandsmester:
Kristina Johansen

i. Vandrefad til Sjællandsmester:
Lotte K. Jespersen

7. Valg til bestyrelsen
På valg: Morten Sivertsen, da Morten er udtrådt af bestyrelsen og suppleant Hanne Birkegård er trådt ind i stedet, modtager Hanne valg. Inger Skov : modtager ikke genvalg. Helene Christiansen : modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår Charlotte Schou til bestyrelsen og Kristina Johansen til supppleant.
Da der ikke er andre der stiller op, melder sig efter henvendelse til forsamlingen af ordstyreren, er Charlotte og Kristina valgt.

8. Valg af revisor
Inge Broms vælges til revisor, hun har givet tilsagn om at ville fortsætte.

9. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

10. Eventuelt
Spørgsmål fra salen(Anja Søgård) om bestyrelsen eventuelt kunne arbejde for at det bliver nemmere at få lov at ride i skovene, der svares at der nogen der arbejder med rideruter og laver aftaler med lodsejere og private skove, der findes regler for ridning i statsskovene.
Merete tilbyder at lave kurser igen til næste år også i Jylland.

Ref. Inger Skov

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.