GENERALFORSAMLING D. 7 NOV 2010

Ordinær generalforsamling i distancerytterforeningen 2010-11-07 i Stenlille Hallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Henriette Andersen valgt som dirigent, som konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet og indkaldt.

  2. Valg af referent.
  Robert Ørsted er referent.

  3. Formandens beretning samt godkendelse af denne.
  Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
  Sussie fremlage regnskabet. Regnskabet godkendt uden bemærkninger.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent. For 2011-2012 Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af enkeltperson kontingentet til DKK 300,00 og familiekontingentet til DKK 450,00.
  Sussie redegjorde for budgettet og kontingentforhøjelsen blev enstemmigt vedtaget. Det påvirker budgettet med DKK 3.200,00.
 4. Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:
  – Medlem af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest KM i point givende klasser i DK
  – Medlem af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest KM i ikke point givende klasser i DK
  – Medlem af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest ridt i LB i DK
  – Medlem af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest ridt i LA i DK
  – Young Rider medlem (YR) af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest ridt i pointgivende klasser i DK
  – Årets bedste præstation ved start udenfor DK. Det medlem (ekvipage) af Distancerytter Foreningen, som efter bestyrelsens mening, har præsteret det bedste resultat i klasse MA eller højere.
  – Årets hjælperteam 2010
  – Årets Distancestævne 2010
  – Uddeling af præmier til vinder og øvrige placerede i Rytterforeningens cup
 5. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant
  På valg:
  – Anita Skov Laustsen – Modtager ikke genvalg
  – Alice Flygenring – Modtager genvalg
  – Nina Koefoed-Nielsen – Modtager genvalg
  – 1 Suppleant: Inger Skov – Modtager genvalg
  – Henriette Andersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
 6. Valg af revisor.
  Inger Broms blev genvalgt.
 7. Indkomne forslag.
  Se indkaldelse: Bestyrelsens forslag blev vedtages.
 8. Eventuelt.
  – Merete Andersen: Præmievindere indkaldes til præmie overrækkelse.
  – Ad salg af heste. Flere informationer vedr. heste til salg.
  – Tag nye ryttere ind og hjælp dem. Der blev diskuteret om hvordan man kunne sprede kendskabet til sporten, fx via hest og rytter. All horse. Bibehold både bladet og hjemmesiden.
  – Tilskud til distanceweekenden fjernes.
  – Kontaktperson (Helen vil godt) på hjemmesiden som kan kontaktes til foredragsafholdelse. Aktiv kontakt til de enkelte klubber.
  – Husk at foreningen giver ”kaffetilskud” på DKK 25/pers til afholdelse af foredrag mod en historie til bladet.

  Præmier:
  – Km spænder beholdes
  – Km plaketter beholdes
  – Klubber kontaktes med reklame for distanceridningen og foreningen. DM/Jysk-/Sjællandsmesterskab afløsningsplakette afholdes
  – Dækkener bibeholdes. Dem som vinder inviteres og bør dukke op.
  – Cuppen udvides fra LB og LA til også at indeholde MA.
  – Lone fortalte om sin hest vedr arbejdsprøvning af distanceheste. Et projekt som et led i et PhD studie. Opslag kommer på hjemmesiden. Læs mere der.

Tak for god ro og orden.

/ROB

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.