GENERALFORSAMLING 21. NOVEMBER 2004

Referat fra generalforsamling 2004 – 21. november 2004 i Stenlille Hallen

1. Valg af dirigent
Charlotte Kromann Rasmussen valgt

2. Valg af referent
Inger Skov valgt

3. Formandens beretning
Formandens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen og sat i bladet og på hjemmesiden.
Lotte giver et kort resume med de vigtigste punkter, blandt andet mødet med Distanceudvalget i september, træningskurser på Sjælland og i Jylland, ridelejr i øst og vest, den nye hjemmeside, PR herunder forklares hvorfor vi har valgt at uddele staldplaqetter til alle vindere uanset om de var medlemmer eller ej. Da alle i bestyrelsen er aktive ryttere har det været umuligt at være til stede ved alle præmieoverrækkelserne ved stævnerne og man kan ikke forlange at arrangørerne skal stå med medlemslister for at finde ud af hvem der skal have og hvem der ikke skal have plaqetter. Jette, redaktøren af bladet vil gerne have hjælp til at lave dette.
Herefter er ordet frit, kommentarer og forslag fra forsamlingen:
Ann Dreyer spørger til stævneresultater i Bladet, hvilke kommer i, det er ikke alle. Michelle L. synes at vi godt kan undvære resultaterne i bladet. Anne U. vil gerne have komplette resultatlister med tider og gennemsnitshastighed, så man kan sammenligne, eventuelt kan resultatlisterne sendes ud separat. Resultatlisterne på den nye hjemmeside bliver forhåbentlig gode. Herefter debatteres staldplaqetterne, Ulla synes det er meget urimeligt at folk der ikke er medlem få plaqetter. Lona K-R. foreslår at de uddeles til generalforsamlingen. Mona G. mener at man skal finde ud af om plaqetterne er reklame eller præmier, desuden roser hun bladet. Merete A. takker for det store arbejde, kunne godt tænke sig en medlemsliste i bladet eller på hjemmesiden, stor ros til den nye hjemmeside. Medlemslisten kan rekvireres hos Nina K-N. Bestyrelsen har talt om at udsende listen en gang om året.
Ulla gør opmærksom på at man har meget fine resultatlister i Sverige. Anne U. roser også hjemmesiden og giver også udtryk for at hun er skuffet over plaqette uddelingen. Mona mener at vi skal presse Udvalget til at vi får et EDB stævnepogram
Malene J. spørger hvad man skal have hjælp til med bladet, synes at bladet skal udkomme fire gange om sommeren og to gange om vinteren. Spørger til hvilke klubber der laver distancestævner så kan man støtte sporten ved at være medlem af en af dem. Michelle efterlyser hvordan man udregner point, det kan hun få hjælp til af Nina. Gorm mener at hvis man får hjælp til Bladet kan man måske udgive fire numre i sommerhalvåret. Merete A. foreslår man er medlem af den lokale klub for at udbrede sporten, man vil gerne have lavet flere stævner. Søren har gode erfaringer med at gå til den lokale klub, har herved fået lavet stævne i Sønderjylland. Malene vil gerne finde nogen at ride sammen med. Ann Dreyer har lavet pointliste for distrikt 4, det er en god ide. Anette forslår at man bruger hjemmesiden til at finde nogen at ride sammen med.
Beretningen godkendes.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Morten gennemgår regnskabet.
Malene Jørgensen spørger hvorfor kontingent for 2005 indgår i regnskabet og påpeger at dette ikke er regnskabsmæssigt korrekt. Bestyrelsen har talt om at få dette lavet om og Morten vil gerne rette dette til næste år. Mona G. mener ikke at det er et problem hvis ikke bestyrelsen synes det er.
Regnskabet godkendes.

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget og aktivitetsplan, herunder fastlæggelse af kontingent.
Morten gennemgår budgettet. Der budgetteres med et overskud på 10-15.000 kr.
Kontingentforhøjelse er ikke nødvendig. Lotte fortæller at der er søgt penge ved Biblioteksstyrelsen til Bladet.
Budgettet godkendes.

6. Uddeling af ærespræmier for denne sæson
Helen uddeler præmierne:
Medlem af foreningen der har gennemført flest kilometer i point-givende klasser er Helene Christiansen på Tasso, præmieres med ulddækken med foreningens logo
Medlem af foreningen der har gennemført flest kilometer i ikke point-givende klasser er Inger Skov på Chulek Sam sam, præmieres med fleecedækken med foreningens logo.
Medlem af foreningen der har gennemført flest ridt i kl LA og højere i DK er Helene Christiansen på Tasso, præmieres med glasstatuette med indskriften: ”Flest gennemførte ridt 2004”
Sjællandsmester 2004 er Line E. Kristensen på Narinna OX præmieret med vandrepokalen
Erstatningspræmier til Jyllands- og Sjællandsmester 2003 henholdsvis Børge Holt Rasmussen og Pernille Hannecke
Det foreslås at man laver specielle præmier til ungrytterne, der er bare ikke ret mange ungryttere blandt medlemmerne, bestyrelsen vil overveje dette.

7. Valg til bestyrelsen, samt en suppleant
På valg er: Helen Munksø -modtager genvalg
Lotte Hillers – ønsker ikke genvalg
Nina Koefoed-Nielsen (suppleant) Ønsker genvalg ind i bestyrelsen.
Da der ikke opstiller andre kandidater vælges Helen og Nina.
Som suppleant foreslår bestyrelsen Hanne Birkegård og hun vælges.

8. Valg af revisor
Inge Broms vælges til revisor

9. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
I bestyrelsen har der ikke været stemning for at lave direkte valg af formanden som var et forslag på sidste generalforsamling.

10. Eventuelt
Det foreslås at man prøver at lave ridemærke og licensprøve kursus, prøv at samle deltagere til dette på hjemmesidens debatforum. Der er også mange klubber der har kurserne.
Gorm synes ikke folk skal have rabat på kontingentet ved indmeldelse midt på året.
Lotte svarer at det ikke betyder noget da vi har så mange medlemmer d.v.s. at en meget stor procentdel af alle distanceryttere er medlemmer af foreningen.
Bodil efterlyser stævnedatoer, svar, de er lagt på hjemmesiden. Der spørges til om der ikke bliver flere stævner end dem der erlagt ind, svaret er måske. Mona forklarer hvorfor de ikke laver stævne i 2005, mangler bl.a. hjælp i sekretariatet.
Hanne ( Hedeland-ridtet) spørger om de skal lade være med at lave LA-klassen da de har fået meget kritik af ruten fordi der skal rides den samme rute mange gange. Helene påpeger at fordelen ved en LA hvor det samme loop rides flere gange er at man kan ride den uden hjælpere. Mona mener også at man skal se det positive ved det de forskellige stævner kan byde på.
Hanne spørger om kurset med Sonja bliver for dem der rider langt, ja det gør det for LB og op. Meretes erfaring med det kursus hun har holdt, er at man sagtens kan have ryttere fra kl LC til SB.
Der ytres ønske om at der laves en trailer med stævnemateriale, en på Sjælland og en i Jylland.
Merete ville ønske at der var flere vandposter ved de danske stævner, som f.eks. i Sverige hvor der står dunke og spande til afbenyttelse.
Børge foreslår at man som i tyskland laver mødesteder for hver 10 km.
Nina oplyser, at i Sverige er der markeret på kortene med P hvor man kan mødes og holde pause.

Slut på generalforsamlingen 2004

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.