GENERALFORSAMLING 2020

Referat generalforsamling søndag d. 15. november 2020 (Afholdt online grundet COVID-19 forsamlingsforbud)

 1. Valg af dirigent
  Robert Ørsted og Martin Mølbach Olsen.
 2. Valg af referentMartin Mølbach Olsen
 3. Formandens beretning samt godkendelse af dennePga. Nina var syg blev beretningen oplæst af Robert (Beretningen kan findes i sin fulde længde på foreningens hjemmeside)

  Beretningen blev godkendt.

 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabetFremlagt af Robert Ørsted

  Årets resultat viste et overskud på 2.084,53 kr.

  Regnskabet blev godkendt.

 5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent.Budget for 2021 med et forventet overskud på 600,00 kr. blev fremlagt af Robert. I budgettet er der lagt et konservativt niveau for antallet af medlemmer (bestyrelsen kan allerede nu se et vigende antal fornyelser af medlemskaber). Posterne generalforsamling, foredrag og kontant-præmier er sat til 0 kr, da generalforsamlingen 2020 indgår i 2021 regnskabet. Til gengæld er der afsat 8000 kr til indkøb af nye bæltespænder.

  Der var en kommentar til om at niveauet for antal medlemmer ikke var sat meget lavt. Bestyrelsens svar var at vi hellere vil være lidt pessimistiske og så forhåbentlig vil det visse sig at vi tog fejl.

  Budget blev godkendt.

 6. Uddeling af ærespræmier for denne sæsonEquipage der har gennemført flest KM i point givende klasser i DK: Karen M. Wadsholt — Winnitou

  Equipage der har gennemført flest KM i IKKE point givende klasser i DK:

  1. Betina E. V. Jensen — NIGHT WISH
  2. Stefanie Schmidt Madsen — BEAUTY
  3. Anne-Mette Boel Hansen — Mosegårdens FridaEquipage der i 2020 har redet flest ridt i LB: Niels Jørgen Møller Petersen — GHAZA OX

  Equipage der i 2020 har redet flest ridt i LA: Karen Wadsholt — WINNITOU
  Equipage der i 2020 har redet flest ridt i MA: Anne-Marie Lykke Sørensen — CHARMOULIX OX

  Young Rider medlem (YR) der har gennemført flest ridt i pointgivende klasser i DK: Emilie Hannecke Jensen

  Årets bedste præstation ved start udenfor DK: Charlotte Høllende Ørtoft

  Årets ridt: Vester Bjørnkær Ridtet

  Uddeling af KM plaketter:

  500 km
  —————
  Susanne Therkelsen — Salah Al Din
  Maja Fredsted Jessen — Coverland Femme Fatal
  Lotte Hillers — D. Upside Down

  750 km
  —————
  Anne-Marie Lykke Sørensen — Charmoulix ox
  Anne Wejlemand — Million dollar baby
  Charlotte Høllede Ørtoft Rosenbeck — Aarupgaards Medina

  1000 km
  —————
  Heidi Fredsted Jessen — WW Bijou

  1750 km
  —————
  Karen Høgh Wadsholt — Winnitou
   

 7. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleantPå valg var Jane Anika Mammen Andersen, Jette Pedersen og Nina Koefoed-Nielsen.

  Jane Anika Mammen Andersen og Nina Koefoed-Nielsen blev genvalgt

  Jette Pedersen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Lone Pockendahl Christensen valgt.

  Som ny supleant blev Conny Villadsen valgt.

 8. Valg af revisorInge Broms blev genvalgt.
 9. Indkomne forslagIngen.
 10. Eventuelt* Et medlem fortalte at vedkommende gik med tanker om at lave en distance demo/til Store Hestedag i Roskilde næste år. Der var opbakning fra flere andre medlemmer til denne ide.

  * Der blev ytret bekymring til de 4 distance events der er planlagt på Fyn til næste år, vil påvirke de rigtige distance ridt. Bestyrelsen deler bekymringen og vil overveje en evt. reaktion overfor DRF.

  * Martin fremlagde en statistik over 2020 sæsonen. (Statistikken kan ses på foreningens hjemmeside).

 

Tak for god ro og orden!

/Martin

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.