GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012

 

Distancerytter Foreningen

søndag d.25. november 2012

 1. 13 – 17 i

Sorø Hallen, Ringstedvej 20, 4180 Sorø

 

 

Referat

 

 

 1. Valg af dirigent. Leif Andersen blev valgt. Leif konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

 

 

 1. Valg af referent. Robert Ørsted blev valgt.

 

 

 1. Formandens beretning samt godkendelse af denne.

 

Formandens beretning blev godkendt og er at finde i sin fulde længde på foreningens hjemmeside. Som reaktion på formandens oplæg om de øgede hastigheder i de små klasser, kom der forskellige forslag og betragtninger. Helen Munksøe orienterede om at DRF har en reglementsændring på vej. Det har ikke været muligt at få alle forslag med i referartet. Det opfordres til at dem som havde forslag, gentager deres forslag på FB. Det blev diskuteret, hvorfor der ikke er så mange stævner på Sjælland. En af forklaringen kunne være at der mangler ildsjæle. En anden forklaring kunne være at jyderne tilsyneladende er bedre til at hjælpe hinanden.

 

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.

 

Nina fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt., efter fuldstændig gennemgang af alle bilag. Et rettet regnskab tilvejebringes og kan fremvises på foranledning.

 

 

 1. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent, som forbliver uændret for 2013-2014. Der blev spurgt ind til om bestyrelsen kunne overveje at aktivere foreningens overskydende midler. Fx stævnehjælp. Budgettet blev godkendt.

 

 

 1. Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:

 

Medlem af Distancerytter Foreningen (equipage), der har gennemført flest KM i point givende klasser i DK

Medlem af Distancerytter Foreningen (equipage), der har gennemført flest KM i ikke point givende klasser i DK

 

Medlem af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest ridt i LB i DK.

 

Medlem af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest ridt i LA i DK

 

Young Rider medlem (YR) af Distancerytter Foreningen, der har gennemført flest ridt i pointgivende klasser i DK

 

Årets bedste præstation ved start udenfor DK. Det medlem (ekvipage) af Distancerytter Foreningen, som efter bestyrelsens mening, har præsteret det bedste resultat i klasse MA eller højere.

 

Årets hjælperteam 2012

 

Årets Distancestævne 2012

 

Uddeling af præmier til vinder og øvrige placerede i Rytterforeningens cup

 

Uddeling af KM plaketter

 

Listen over præmiemodtagere kan ses på foreningens hjemmeside.

 

 

 1. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant

 

På valg:

Henriette Andersen – Modtager genvalg, genvalgt.

Nina Koefoed-Nielsen – Modtager genvalg, genvalgt.

1 Suppleant, Gitte Brændgaard Nielsen blev valgt.

 

 

 1. Valg af revisor. Inge Broms blev genvalgt.

 

 

 1. Indkomne forslag. Ingen

 

 

 1. Eventuelt.

 

Helen Munksø gennemgik, på vegne af Distanceudvalget, de kommende reglementsændringer.

Patricia foreslog en præmiering af MA-ryttere i lighed med de præmier der er til dem der har redet flest LB og LA.

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.