GENERALFORSAMLING 2009

Generalforsamling d. 22 nov. 20009

Valg af dirigent

Jette Pedersen blev enstemmigt valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Valg af referent

Malene blev enstemmigt valg.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

 

Regnskab Distancerytterforeningen
Periode 01.11.2008 – 31.10.2009  
     
Indtægter  
1015 Kontingenter 2008 32.787
1035 Salg af reklametøj 275
1040 Reklame/annoncer 3.750
1050 Rente indtægter 209
1060 Bladpuljen 2.499
     
Indtægter 2009 i alt 39.520
     
Udgifter  
2010 Blad produktion og udsendelse 9.102
2020 Møder 2.217
2030 Kuverter og porto 220
2035 Køb og reklametøj 0
2040 Reklame 0
2045 Gaver, præmier og bæltespænder 11.704
2050 Kurser 0
2055 Tilskud distanceudvalget 3.100
2060 Webside 12.660
2070 Generalforsamling 3.092
2080 Gebyrer bank 336
7000 Tilgodehavende  
     
Udgifter 2009 i alt 42.431
     
Resultat 2009 -2.911
     
Balance pr. 31.10.2009  
     
Aktiver  
8000 Bank 31.10.2009 43.532,44
2065 Kassebeholdning 0
     
  Aktiver i alt 43.532,44
     
Passiver  
9010 Egenkapital pr. 31.10.2008 46.443,84
3995 Årets resultat -2.911
     
  Passiver i alt 43.532,44
     
  Balance 0

 

Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2010-2011

 

Budget Distancerytterforeningen  
Periode 01.11.2009 – 31.10.2010  
     
Indtægter  
1015 Kontingenter 2008 32.000
1035 Salg af reklametøj 0
1040 Reklame/annoncer 3.750
1050 Rente indtægter 200
1060 Bladpuljen 0
     
Budgetterede indtægter 2010 i alt 35.950
     
Udgifter  
2010 Blad produktion og udsendelse 9.000
2020 Møder 3.000
2030 Kuverter og porto 1.000
2035 Køb og reklametøj 0
2040 Reklame 0
2045 Gaver, præmier og bæltespænder 9.000
2050 Kurser 1.000
2055 Tilskud distanceudvalget 3.000
2060 Webside 3.500
2070 Generalforsamling 8.000
2080 Gebyrer bank 400
7000 Tilgodehavende 0
     
Budgetterede udgifter 2010 i alt 33.900
     
Budgetteret resultat 2010 2.050

 

Undersøger medlemmernes interesse for at få bladet tilsendt på pdf i stedet for i printet form.

Budgetter reguleres så vidt der indkøbes poloshirts.

 

Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:

 

Flest gennemførte LA’er i DK:                           Christina Ulrich Pedersen på Gnÿr fra Kokholm (9 ridt)

Flest gennemført LB’er i DK:                                                           Susanne Von Mehren på Grimlaug fra Torfastødun

Fleste ikke pointgivende km:                                                          Per Poulsen på Mandel SS ox

Flest pointgivende km:                                         Christina Ulrich Pedersen på Gnÿr fra Kokholm

Young rider – flest gennemført pointgivende ridt: Signe Erez (7 ridt)

Årets bedste præstation:                                    De 3 young riders for gennemførelse af VM.

– Signe Erez

– Maja Thomsen

– Amanda Kalmayer

Årets hjælper:                             Sarah Aalborg

Årets stævne:                                                          ROM Ridtet

Anita uddelte kilometerplaketter:

Plaketter udleveret 2009
  500 km 750 km 1000 km 1250 km 1500 km 1750 km 2000 km
Inge Broms / Ditte Follo 691            
Christine Pedersen /Shetan Shadwan OX 533            
Jane Annika M. Andersen /Gizmo 672            
Ann Pia Aasted / Makao OX 719            
Signe Erez / Cayenne 738            
Helen Munksøe / Victor de Chamant 661            
Helen Munksøe / Prucell OX 568            
Chillie Claudia Voss / Sejane OX 629            
Sussie Hansen / Hero Fønix 607            
Dorthe Christensen / Sebu   948          
Lene Lisbeth Kjeldsen / Mon Tresor   884          
Trine Jørgensen / Zodiak OX   831          
Inger Skov / Chulek Sam Sam   990          
Helen Munksøe / Shams Star OX   799          
Anja Kolbo Andersen / Bækkens Bright Eyes     1.072        
Nina K Nielsen / Zmrok OX     1.131        
Amanda Kalmeyer / Cargash     1.058        
Tina Bratajka / Esmil Reerstrup       1.458      
Lotte Hillers / SR Irina OX         1.565    
Christina Ulrich Pedersen / Gnyr fra Kokholm             2.051

 

  1. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant

Sussie Hansen og Robert Ørsted ønskede at stille op. Begge blev valg.

Inger Skov blev genvalgt som suppleant.

  1. Valg af revisor

Inge Broms blev genvalgt som revisor

  1. Indkomne forslag

Sarah Aalborg takkede bestyrelsen for deres arbejde.

Orientering om ny distanceklub

Ville gerne have en rideklub op og stå for distancerytter. Foreningen skal ikke være hjemmehørende på nogen bestemt adresse men i distrikt 2. Et af formålene er i første omgang at have et forum til at videreføre Gribskov Ridtet.

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.