GENERALFORSAMLING 2008

Referat fra Generalforsamlingen den 23. november 2008 i Stenlille Hallen 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henriette Andersen. Der var ingen andre forslag fra forsamlingen. Henriette Andersen blev således enstemmigt valgt som dirigent.

2. Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Malene Jørgensen. Der var ingen andre forslag fra forsamlingen. Malene Jørgensen blev således enstemmigt valgt som referent.

3. Formandens beretning
Der henvises til uddelt beretning fra formanden.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. Beretningen blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Jette gennemgik det uddelte regnskab. Der var indtægter på kr. 38.912,57 og udgifter for kr. 24.059,73 med et resultat på kr. 14.852,84. Aktiver og passiver udgør kr. 46.443,84.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget og aktivitetsplan, herunder fastlæggelse af kontingent
Jette fremlagde budgetter for 2009 som havde henholdsvis indtægter og udgifter for kr. 42.850. I dette beløb var der bæltespænder for kr. 8.750 og nyt website for kr. 5.000. Det nye website vil dog beløbe sig til ca. 10.000 kr.

Fra forsamlingen var der forslag om at bruge nogle penge på at lave nye nummerveste i stedet for de gamle, som ikke er for gode. Herudover var der forslag om at give præmier i udvalgte klasser således at nogle af pengene kunne komme ud til medlemmerne igen. Forslagene vil bestyrelsen tage med i det videre arbejde.

Kontingentet fortsætter med 275 kr. for enkelt medlemskab og 400 kr. for familiemedlemskab.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til budgetter og det blev enstemmigt vedtaget.

6.Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:
Flest km pointgivende: Lotte Hillers på SR Irina OX med 417 km.
Flest km ikke pointgivende: Karina Lander på Landers Trunten og Birthe Andersen på Narnia. Begge med 399 km.
Flest LA’er: Claudia Chillie Vos på Sejane ox med 4 LA’er.
Flest LB’er: Susanne van Mehren på Tai-San Safanad ox med 7 LB’er.
Young Riders flest ridt i DK: Trine Jørgensen på Zodiac med 6 ridt.
Årets hjælper: Sonja Van Willigen med anbefaling fra Bettina Dichmann.

Årets distancestævne: Slagelse Ridtet.

7. Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges 3 nye medlemmer. Følgende blev valgt:

Nina Koefoed-Nielsen (genvalg)
Anita Skov Lausten
Alice Flygenring

Inger Skov blev genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor
Inge Broms modtog genvalg.

9. Indkomne forslag
Der var indkommet følgende forslag fra Sonja van Willigen:
Forslag 1: Opret en såkaldt pulje med x – beløb (min ide vil være på 5.000 til 10.000 kr.). En ”pulje” som skal være med til at støtte og videreuddanne talentfulde distanceekvipager. Der skal kunne søges om tilskud til deltagelse i udenlandske FEI stævner og kurser som er distancerelaterede. Måske også til evt. træningsophold f.eks. i udlandet. Tilskud skal kunne søges udanset alder for at dække bredt.

Forslag 2: § 2 – Foreningens formål er at fremme interesse blandt ryttere fra LC t.o.m LA niveau i dialog med distanceudvalg, distancedyrlæger og Danske Ride Forbund. Da disse grupper dækker bredden må det nødvendigvis være ordlyden ovenfor som bør stå i jeres vedtægter.

Der var ingen af forslagene der blev vedtaget.

10. Eventuelt
I forhold til at få resultaterne hurtigere på nettet var der forslag om at sørge for at dommerne fik en kopi med og sendte den til foreningen så vi har resultaterne umiddelbart efter.

Der var forslag om at indføre en form for specielt roset, som en equipage kan modtage, når de har passeret f.eks. 750 km., 1.000 km., 1.250 km. mv.

Der var også forslag om at indføre en ”pris” for den rytter, der havde gjort det bedst i udlandet eller som havde gjort en god figur.

Lone Aalekjær efterspurgte forsamlingens holdning til at distriktsmesterskabet skulle være for ryttere og heste som ikke (hver for sig) havde startet MA klasser eller højere. Forsamlingen ytrede ønske om, at det kun skulle være hesten, som ikke måtte have startet MA eller højere.

Der var ønske fra forsamlingen om at foreningen arrangerer træningssamlinger.

Sonja informerede om at hun holder kursus den 17. januar.

Der var ikke yderligere til eventuelt og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.