GENERALFORSAMLING 2007

Referat fra Generalforsamlingen den 18. november 2007 i Vejen Idrætscenter
1. Valg af dirigent
Søren Jessen blev valgt.

2. Valg af referent
Jette S. Pedersen blev valgt.

3. Formandens beretning

Inger Skov spurgte ind til, om hvad arrangementet på St. Hestedag havde kostet for foreningen, og Nina sagde, at det havde været ganske gratis, dog på nær Henriettes pavillion, som måtte lade livet i blæsten. Denne bør foreningen jo nok erstatte.
I.S. foreslog at man prøvede denne slags arrangementer andre steder, da der er stor enighed om, at distancen skal gøres mere synlig.
Sonja Van Willigen indskød, at man burde kontakte distikterne for at blive synliggjort ad den vej.
I forbindelse med bestyrelsens ønske om at nedlægge bladet i dets nuværende form, og ændre det til nyhedsbreve, bliver der spurgt om der vil blive gjort en forskel i kontingentstørrelsen, såfremt man ønsker at få brevet tilsendt pr. Post, og ikke læse det på webben. Dette er ikke hensigten, der skal dog være mulighed for at få nyhedsbreve på papir, for de medlemmer som måtte ønske dette.
Det er svært at få samlet stof til et blad, og ofte bliver det gamle nyheder som udsendes, så man håber at få mere ting hurtigere frem til medlemmerne.
Christine er dog så rar, at love at indsende stof til det sidste blad.

Dernæst blev formandens beretning godkendt; Gerda nævnte at det var en særdeles god beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet
Årsopgørelse vedlagt, bilag 2 – se længere nede.

Regnskabet bliver gennemgået, og da der tidligere på dagen er blevet nævnt, at webben er dyr, stilles der spørgsmål desangående, da posten jo ikke er stor i dette års regnskab. Svaret derpå er, at det er ikke dyrt at have hjemmesiden, men det bliver det ligeså snart der skal lidt større ændringer til. Regnskabet godkendes.

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget og aktivitetsplan, herunder fastlæggelse af kontingent
Budget vedlagt, bilag 3 – se længere nede.

Der budgetteres kun med 100 medlemmer, lidt lavt sat, men p.t. er der kun 65 medl. Mod ca.160 sidst på året.
Der bliver penge fri, som følge af de mindre bladudgifter.

Jacob Pedersen, siger at økonomien jo ser pæn du, specielt når man kan forvente en hel del flere medlemmer.
Familliemedlemsskabet synes han er en god ting, idet det jo også er en tilkendegivelse af, at vor sport er en familliesport.
Der bliver forespurgt om hvordan man får rabat ved at melde sig ind, sidst på året, og svaret er, at dette jo kun gælder for nye medlemmer. Hvis man før har været medlem, går det ikke først at betale kontingent sidst på året, for at spare!

Budgettet godkendes.

Der er ikke lavet en egentlig aktivitetsplan,  men der arbejdes på at få lavet nogle kurser med Johanne Hviid, på nogle fortløbende torsdag aftener. Program er endnu ikke fastlagt. Der bliver også et arrangement med Rideudstyrslageret, hvor medlemmer inviteres, får lidt til ganen og noget rabat!
Henriette Kalmeyers julesamling, er blevet rykket til nytår, og Inger Skov vil invitere på tur i Klosterheden.
Sonja Van Willigen afholder et kursus d. 12/01-2008, som kommer til at omhandle b.la. hvilepauser imellem stævner, den tykke hest og meget andet.

Kontingentet for 2009 vil ikke blive hævet, da det ikke ser ud til at være nødvendigt.

6.Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:

Desværre var der jo ikke mange at klappe af, men resultaterne blev som følger:
Flest km i pointgivende klasser i DK: Inger Merethe Larsen/Wisdom’s Touch ox 370 km
Flest km i ikke pointgivende klasser i DK: Charlotte Nielsen/Arabiens Mahaiyah  237 km.
Flest gennemførte LB klasser i DK: Inger Skov/Chulek SamSam   (klapsalver)
Flest gennemførte LA klasser i DK: Susanne Therkelsen/Icon SS
Young Rider med flest gennemførte km i DK: Herle Rasmussen/Fleurie (Klapsalver)

Årets hjælperteam blev tildelt Rina Petersens hjælpere, en spand med diverse nødvendigheder, som hjælperne absolut ikke kan undvære!

Årets stævne blev Albertslund, som får tildelt et flot diplom i glas og ramme.

Rytterforeningen takker AT Horsecare for sponsorhjælp til alle præmier.

7. Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen stillede Malene Jørgensen op, og da der ingen andre kandidater var, blev hun valgt.
Helene Christiansen modtog genvalg , ligeledes til bestyrelsen.
Inger Skov stillede op som suppleant, og blev valgt.

8. Valg af revisor

Inge Broms modtog genvalg.

9. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde modtaget et forslag, men mente ikke det var indkommet rettidigt, så der var ingen forslag

Sonja van Willigen (S.V.W) som havde indsendt dette, var ikke enig.

10. Eventuelt

Indsendt forslag vedlagt, bilag 4.
Forslaget kom derfor ikke til afstemning hvilket bestyrelsen beklager. Forslaget vil blive taget med på Generalforsamlingen 2008.

S.V.W. Mener at foreningen glemmer eliten, og synes der bør dannes en fond, som kan uddele 5-10000,- kr, pr år, til talenter, for at hjælpe dem på vej, evt. til hjælp til starter i udlandet.
Nina mener at foreningen skal støtte bredden, for uden bredde, ingen elite.
Jakob Petersen mener nu ikke det vil gøre en stor forskel for ham, hvis han fik et tilskud på eks. Tusinde kroner til et stævne, hvorimod Christine P. godt kunne se en hjælp heri.
Søren Jessen foreslår at man p.t. kun tager stilling til om man synes bestyrelsen skal arbejde på projektet og komme med et forslag til hvordan man evt. kan gøre dette indtil næste generalforsamling.
Dette er der enighed om at bestyrelsen skal, I.S. mener at det måske kan få flere eliteryttere til at gå med i foreningen.
G.H. mener de unge ryttere bør hjælpes, og H.R. synes det er en god idè.
C.P. mener S-Rytterne mangler støtte, N.K.N. nævner, at man måske kann gøre noget i samarbejde med udvalget.
S.J. mener at en evt. pulje bør bruges til at støtte talenter på vej.
J.P. mener som kasserer, at det måske vil blive en meget kortfristet affære, for foreningens begrænsede midler vil meget hurtigt blive til meget lidt.
Bestyrelsen lover at tage emnet op, og behandle det seriøst.

 

Til slut nævnte G.H. at der ikke var annonceret nok med kurset, det kunne måske være derfor der ikke var andet end 5 tilmeldinger.

Generalforsamlingen afsluttet.

Bilag 2:

Resultatopgørelse for året  1/11-2006 til 31/10-2007

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

1015 Kontingenter 2007

 

31.750,00

1020 Kontingenter 2008

 

6.175,00

1035 Salg af reklameartikler

 

2.494,00

1040 Reklame annoncer

1.813,00

1045 Distrubution blad

1.819,22

1050 Rente indtægter

323,09

1995 Indtægter i alt:

 

44.374,31

 

 

 

Udgifter:

 

 

2010 Blad + udsendelse

 

22.048,50

2020 Møder

 

1.483,22

2030 Kuverter + porto

 

542,50

2035 Køb af reklametøj

 

5.790,00

2040 Reklame

 

3.345,63

2050 Kurser

 

3.925,20

2060 Webside

 

2.985,19

2070 Generalforsamling

 

-4,00

2080 Gebyrer Bank

 

224,00

2995 Udgifter i alt:

 

40.340,24

 

 

 

3995 Årets Resultat

 

4.034,07

 

 

 

 

 

 

Balance pr. 31/10-2007

 

 

 

Aktiver

 

 

6010 Kasse

 

186,00

8000 Bank

 

31.405,00

8995 Aktiver i alt

 

31.591,00

 

 

 

Passiver

 

 

9010 Egenkapital

 

27.556,93

3995 Årets overskud

 

4.034,07

9295 Egenkapital

 

31.591,00

Bilag 3:

Budget for året 01.11.07-31.10.08

Forventede indtægter:      
Kontingenter          27.500,00
Salg af reklame tøj          3.000,00
Reklame annoncer        10.000,00
Indtægter i alt        40.500,00
             
             
Forventede udgifter:      
Tilbagebetaling af biblioteksstøtte         700,00
Blad + udsendelse (Nyhedsbrev)    10.000,00
Møder (kørsel + bro)          2.000,00
Kuverter + porto          1.000,00
Køb af reklame tøj          2.000,00
Reklame            3.500,00
Kurser              6.000,00
Webside            4.000,00
Generalforsamling          8.000,00
Gebyrer Bank               300,00
Distanceweekend          3.000,00
Udgifter i alt          40.500,00

Bilag 4:
“Kære Nina.

Jeg ser I skal afholde generalforsamling her i november.
Jeg har et forslag at stille Distancerytterforeningen – et forslag som jeg tror kan være med til at fremme medlemstallet.

Efter jeres referater at dømme så har foreningen en sund økonomi. I tilfælde af et pænt overskud kunne dette evt. anvendes på en konstruktiv måde og til stor gavn for medlemmerne.

Mit forslag er:
Opret en såkaldt “pulje” med X – beløb (min idé vil være på 5000-10000kr). En “pulje” som skal være med til at støtte og videreuddanne talentfulde distance ekvipager. Der skal kunne søges om tilskud til deltagelse i udenlandske FEI stævner og kurser som er distance relaterede. Måske også til evt. træningsophold f.eks. i udlandet.
Tilskud skal kunne søges uanset alder for at dække bredt.

Puljen kunne f.eks. kaldes “TALENT PULJEN” – her smiler jeg naturligvis lidt da din hest jo hedder TALENT..;o).

Jeg mener det selvfølgelig seriøst og håber I vil tage positivt imod idéen. Puljens størrelse kan i opstarten være mindre såfremt der ikke er overskud til det men målet kunne så være at få den op på nævnte beløb.

Tænk lidt over forslaget.

Mange venlige hilsner

Sonja van Willigen”

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.