GENERALFORSAMLING 2006

Referat fra Generalforsamlingen den 19. november 2006

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget og aktivitetsplan, herunder fastlæggelse af kontingent

6. Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:


7. Valg til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.