GENERALFORSAMLING 20 NOV. 11

Generalforsamling i Distancerytterforeningen

Søndag d. 20 nov. 2011, kl. 13 – 17, Gesten forsamligshus, Hovedgaden 30, 6621 Gesten

Dagsorden:

1 .Valg af dirigent.
Jette Stofberg blev valgt.

2. Valg af referant
Robert Ørsted blev valgt.

3. Formandens beretning samt godkendelse af denne
Formandens beretning blev godkendt, og er at finde i sin fulde længde på foreningens hjemmeside.

4. Fremlæggelse af regnskabet
Sussie fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent 2012-13
Sussie fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt.
Gerne flere bannerreklamer på hjemmesiden. De sælges for 1350 kr. pr. år. Kontingent uændret.

6. Uddeling af ærespræmier for denne sæson
Medlem af Distancerytterforennigen (equipage), der har gennemført flest km i pointgivende
klasser i DK.
    Joan Borregård – CA Lashne 357 km.

Medlem af Distancerytterforeningen (equipage), der har gennemført flest km i
ikke pointgivende klasser i DK.
    Gitte Brændgaard Nielsen – Havrebjerggaards Rinaldo 244 km.

    Medlem af distancerytterforeningen der har gennemført flest ridt i LB i DK.
    Inger Skov – 6 ridt.

    Medlem af distancerytterforeningen der har gennemført flest ridt i LA i DK.
    Tina Bratajka/Nina Kofoed Nielsen – 5 ridt.

    Young rider medlem (YR) af distancerytterforeningen der har gennemført flest ridt i
pointgivende klasser.
Sabina Heitmann – 3 ridt.

     Årets bedste præstation ved start udenfor Dk i MA eller højere.
     Inge-Merete Larsen – Wisdoms Touch OX.

     Årets hjælperteam. Tony og Patricia Pilborg, og Sarah Ålborg.

     Årets stævne. Blåbjerg.

     LB Cup
1  Jette Knudsen/Con Ace Hekta
2. Robert Ørsted/Casper
3. Anja Kolbo Andersen/Bækkens Bright Eyes – Jane A.M. Andersen/Gizmo
5. Gerda Hansen/Astyanax

LA Cup
1. Tina Bratajka/Esmil Reerstrup
2. Trine Volmer Jørgensen/Zodiak
3. Trine Bratajka/Ladyline XX
4. Christine Pedersen/Bastian
5. Anja Kolbo Andersen/Svanekærs Lycky Connection

MA Cup
1. Christine Pedersen/Shetan Shadwan OX
2. Hanne Hein/Boss
3. Dorthe Christensen/Carpe Diem – Tina Bratajka/Esmil Reerstrup
5. Lis Fogh/Anastazia

Uddeling af kilometerplaketter.

7. Valg til bestyrelsen, samt en suppleant.
På valg:
Robert Ørsted – modtager genvalg, genvalgt.
Sussie Hansen – modtager genvalg, genvalgt.
1 bestyrelsesmedlem – Helle Vinge valgt.
1 suppleant – Inger Skov blev genvalgt.

8. Valg af revisor.
Inge Broms blev genvalgt.

9. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag. De foreslåede vedtægtsændringer nedenfor blev godkendt.

10. Eventuelt.

§15: Foreningens generalforsamling skal holdes årligt i november.
Indkaldelse sker via mail eller brev, senest 3 uger før generalforsamlingen.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der har betalt kontingent for
det nye regnskabsår.

§17: Indkomne forslag til generalforsamlingen, samt vedtægtændringer skal være
bestyrelsen skriftligt i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.
Evt. forslag til ændring af vedtægterne vil ske gemmen brev til medlemmerne senest
5 dage før generalforsamlingen.

 Bestyrelsen stiller følgende ændringsforslag til vedtægterne §17

§17: Indkomne forslag til generalforsamlingen samt vedtægtsændringer skal
være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Evt. forslag til ændring af vedtægterne vil ske via mail eller gennem brev til
medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt
kontingent for det nye regnskabsår.

Henriette spurgte “Er bladet dødt eller ?” der mangler indhold, men der kommer
ikke indhold som det ser ud nu. Uden indhold intet blad.

Hvad får vi for kontingentet ?
Kan hjemmesiden afløse bladet ?
Debat på forum på hjemmesiden om bladets fremtid.
Skal forum koste penge ?
Medlemsområde på hjemmesiden med særligt indhold ?

/Robert Ørsted

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.