FORMANDENS BERETNING 2016

Min drøm var, da jeg skulle til at skrive dette års beretning, at distancesporten i år ikke længere var ridesportens ”enfant terrible” men at der var ryddet op og lukket af for de brodne kar rundt omkring og at vi igen havde en ren sport. Trods diverse tiltag fra FEI deriblandt flytning af VM fra Dubai til Samorin og lokalt i forskellige lande, må jeg erkende at vores sport i 2016 stadig har et temmelig blakket ry. Ganske vist var der blevet strammet op ved VM i Samorin på den veterinære side, men alligevel undgik sporten ikke en død hest på banen. Der startede 133 ryttere og 47 kom igennem, vinderen red med 23,6km/t i snit.

Det hedder sig når man kører bil at fart dræber, det sker oftest når den bag rattet mangler rutine eller måske kendskab til bilen, det samme kunne gøre sig gældende i distance, da der kun kræves at hest og rytter er kvalificerede, ikke at equipagen er det. Jeg personligt ville nødig sætte mig op på en hest jeg ikke red til dagligt og så give max. over 160km – en hest har ingen gule eller røde lamper der lyser, når der er ved at være problemer, den har sin rytter, som kan gribe ind i tide vel og mærke hvis de har rutinen sammen.

2016 blev året hvor vi fik et helt nyt distanceudvalg og hvor der blev nedsat et eliteudvalg, som et af resultaterne fra debatmødet i 2015. Derfor valgte vi i foreningen i år at invitere det nye udvalg, så de kunne have mulighed for at løfte sløret for deres visioner for fremtiden, til foreningens medlemmer. Vi kan se hvilke roller de forskellige medlemmer har påtaget sig, strukturen på udvalget er flad idet det for nærværende ikke har nogen formand, men strukturen kan gøre det lidt vanskeligt at adressere henvendelser rigtigt, og måske få nogen til at opgive deres henvendelse, ”one point of entry” eller på godt Dansk en formand, synes jeg ville give rigtig god mening.

Eliteudvalget, som jeg ser det er det et ret hemmeligt udvalg, der slipper ikke meget, om overhovedet noget ud om deres aktiviteter, visioner og planer for at nå deres mål. Et eliteudvalg skulle jo også gerne være til inspiration for ryttere med ambitioner på internationalt plan, så jeg efterspørger mere åbenhed om deres arbejde og hvem der er i deres udviklings- og talentgrupper.

Stævneåret 2016

Kan nok bedst karakteriseres med, for lidt og for meget er lige galt, Mens vi på Sjælland sukkede efter flere stævner, havde man i Jylland problemer med at få deltagere nok, hvilket førte til aflysning af stævner og så i et enkelt tilfælde en sidste øjebliks feberredning af et af de aflyste stævner, flot men der skal nok lige tænkes i karensdage m.m. når sæsonen planlægges, der er ikke så mange som har flere heste, der er startklare og eliterytterne prioriterer normalt ikke nationale stævner med mindre der er en eller flere klasser med en eller flere * på. Internationalt havde vi et hold bestående af Dorthe, Hanne og Inge-Merete til VM, desværre uden at nogen af dem fuldførte. Derudover var Hanne på egen hest og Charlotte på lånt lokal hest inviteret til Dubai, her fuldførte Charlotte ridtet. Jeg havde selv fornøjelsen af at nyde Rømø ridtet i storm og regn, men en smuk tur var der. Ligeledes valgte jeg at prøve den debuterende klub i Skive’s ridt, de havde gjort et rigtig flot stykke arbejde, min årlige Tysklands start blev der også tid til. På hjælperfronten var det i år Københavnerridtet og Mols ridtet jeg brugte hyggelige timer og dage på. Vi savner stadig stævner på Sjælland – men måske bliver 2018 lykkens år for os!

DM 2016 gik til Patricia Hass Pilborg på ML Kazakhstan OX, vejrguderne var ikke lige med os i Københavnerridtet den dag, det var en våd og mudret affære, men der blev redet fornuftigt i alle klasserne så der blev meget få udgåede ryttere.

Sjælland mesterskabet gik til Anne Wejlemand på Miss Moneypenny og Jydsk / Fyns mesterskab gik til Robert Ørsted på Olympos Viagra OX.

Distanceweekenden, som nu er nedgraderet til en dag afholdes den 25. februar 2017, jeg håber at distanceudvalget stadig har tænkt sig at holde et aftenarrangement, så vi kan hædre vores dygtige og flittige ryttere. Jeg for min part håber på et arrangement, hvor vi kan uddele og bytte km spænderne til de flittige ryttere. Hvis der ikke bliver plads eller tilslutning til et aften arrangement, må foreningen så finde en løsning, der så nok vil blive at det kommer til at foregå til vores generalforsamling fremover, hvis fremtidige distance weekends skulle blive et en dags arrangement. Første spænde med 1000km kræver 3 års medlemskab af foreningen, senere spænder byttes til både medlemmer og ikke medlemmer. Jeg satser på at DRF leverer en KM liste til mig primo januar 2017, så jeg kan blive klar.

I lyset af de reducerede distanceweekend, hvor baggrunden skulle være økonomi, har jeg kastet mig over et lille uvidenskabeligt regnestykke på vores rytteres bidrag til DRF. Hver tilmelding på DRF Go koster jo 30kr i gebyr og jeg tror ikke der er nogen distanceryttere som tilmelder en hel sæson på en gang og kan nøjes med en gang 30kr. På foreningens liste er der 191, som har startet pointgivende klasser. De har jo så en licens som koster 600kr, det giver så i alt et bidrag på 114.600kr, der er 91 ryttere som har startet 1 point klasse = de har bidraget med 2730kr, der er 58 som har startet mere end 1 klasse (jeg har her regnet med 2 klasser), det giver 3480kr. Så har vi alle vores ryttere i ikke pointgivende klasser, der har min. været 446 starter = de har bidraget med 13380kr. Så den store total er, at ud af et distancebudget som for 2017 er på ca. 170.000kr, har vi for budgettet i 2016, hvis størrelse jeg ikke kender, men nok noget lignede det for 2017 selv bidraget med ca. 134.190kr.

DRF

Stævneåret 2017, suk atter en gang kun 3 stævner på Sjælland, heraf ligger de to så tæt, at man må prioritere hvor man vil hen, med mindre man har flere heste at tage af, en lidt bedre spredning i Jylland, dog med en klump i september, der dog måske kan få deltagere nok på grund af geografien. En stille undren over at DM igen i år ligger på Sjælland, det burde have været muligt at holde det i Jylland efter min mening, ridtet er så givet til en klub, som på rytterniveau har masser af erfaring med stjerneridt, men ikke har erfaringen med at afholde et. Jeg er spændt på om det lykkes på arrangørside at få alle disse erfaringer i spil på dagene.

Lidt af hvert fra bestyrelsen

ERD var friske på at opgradere stævne antallet på Sjælland ved at lave et Halloween ridt, de var også rigtig friske til at komme med et hurtigt resultat til os, så det kunne nå at komme med i årets præmieberegninger. En ny service fra os i år er at man nu selv kan tjekke om man er på årets præmieliste på vores webside, med en mulighed for at kommenterer til Martin vores beregningsansvarlige med fornøden dokumentation, hvis man ikke er enig. Vi har gjort dette for at blive så sikre som muligt på at præmierne går til de rigtige medlemmer. Websiden er blevet en kalender og en resultatliste, den meste kommunikation i dag foregår som jeg ser det på Facebook, men vi vælger stadig at beholde den med det udseende den har i dag. Alle er velkomne til at få lagt deres arrangementer op her, det er blot at sende til Martin eller Anita – der er stadig nogen rundt omkring som ikke er på Facebook.

Medlemstallet sluttede i år på 87, en beskeden tilbagegang i forhold til de 90 vi var i sidste sæson. Vi vil fastholde vores tiltag med at prøve at sikre at hovedparten af kontingent indbetalingerne til stadighed kommer vores medlemmer til gode, i form af præmier, tilskud til arrangementer og normalt også til et foredrag inden generalforsamlingen. Formiddagens program i år valgte vi dog at dedikere til det nye distance udvalg for at give vores medlemmer mulighed for at møde dem, da alle udvalgsmedlemmer er fra Jylland løber vi måske ikke så nemt på dem her på øen. Vi støttede i 2016 op for vores medlemmer om et arrangement, som Sonja van Willigen afholder for vore YR, må dog sige at jeg blev noget skuffet over at foreningen i Sonjas FB opslag overhovedet ikke blev nævnt. Naturligvis gør vi det for vores medlemmer, men vi gør det også for at få lidt reklame for foreningen.

Jeg ønsker alle heste, distanceteams, officials, dyrlæger, øvrige hjælpere og arrangører en velfortjent vinterferie og håber at vi mødes derude i 2017

”At fuldføre er at vinde”

 

Det er også OK at ride for at vinde, men på hestens præmisser!

Nina

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.