FORMANDENS BERETNING 2010

”Hold da op et år, der skete godt nok en masse!”
– Sådan ville formandens beretning for 2010 lyde, hvis den skulle indskrænkes til blot 1 linie…

Vi startede, som altid gennem de seneste år, med distanceweekenden på Hotel des Nordens. Foreningen var traditionen tro, tilskudsgiver til de af vores medlemmer som deltog. Strukturen på afviklingen var optimeret, så programmet ikke var helt så presset. Det var dejligt, men foredragsmæssigt var det en ret tynd omgang. Jeg vil gerne have inspiration og nye input, udover det sociale samvær som jo altid er velkomment, når jeg sætter tid og penge af til at deltage, og jeg tror ikke jeg er alene om det ønske.
Vi afholdt som sædvanlig årets første bestyrelsesmøde søndag formiddag, inden vi atter drog hver til sit.

Året der gik..

2010 var året, hvor Hans Thomsen – Holdleder for junior rytterne, også blev holdleder for seniorerne. Interessant at se hvad det kan udvikle sig til når det bliver slebet til, og forventninger og mål bliver afstemt begge veje mellem ham og rytterne.

2010 blev også året, hvor stævne officials’ ”Grand old man” Lars Kolind desværre måtte træde tilbage – Både fra distanceudvalg og officials hvervet, af helbredsmæssige grunde. Jeg kommer til at savne Lars’ evne, til at ”knuse” reglements paragraffer til noget som jeg kunne forstå.

2010 blev året, hvor Distanceudvalget fik vokseværk fra 3 til 4 personer, så der nu er en formand, en kommunikations koordinator, en stævne koordinator og en uddannelses koordinator. Spændende hvilken indflydelse det vil få – Jeg håber på, at de løfter sløret med nogle klare planer og målsætninger for 2011.

2010 blev også året, hvor Hedelands ridtet’s super flittige, altid hjælpsomme og positive stævnekoordinator, Alice Lundstrøm, tabte til sin sygdom. Et stort tab for hendes nærmeste, og for alle os i ”distancefamilien” der haft stor gavn af hendes hjælp.

2010 blev året, hvor vi fik en landsdækkende distancerideklub – ERD, for distance- og tur ryttere. Tiden samt interessen hos medlemmerne må vise, hvilken indflydelse de kan få.

2010 blev året, hvor der blev kæmpet hårdt for kvalifikation til WEG i USA – Både herhjemme, og af Christina på en Amerikansk hest. Desværre fik Danmark ingen deltagere med. Mig bekendt, var det første gang siden VM i USA i 1996 (hvor hele holdet stillede op på leasede heste) at det igen blev forsøgt.


Stævner i 2010 og stævneplaner for 2011

I 2010 var der oprindeligt planlagt 22 stævner, heraf blev de 4 desværre blev aflyst, så fordelingen blev 7 stævner i Jylland og 11 på Sjælland og øerne.

Beklageligvis kunne vi ikke deltage i årets hasteindkaldte stævnearrangørmøde, da det faldt sammen med vores bestyrelsesmøde. Men ifølge de informationer som jeg har fået, var det grundet terminen for indmelding til FEI-stævnerne, at mødet skulle hastes igennem. En foreløbig liste kommer i vores blad og på vores webside. Vi håber, at der snart kommer en endelig inklusive fordeling af diverse mesterskaber, så vi de næste par måneder kan hygge os med planlægningen af næste sæson.

Stævneplanen for 2011 er desværre igen meget ulige fordelt over sæsonen. Jeg er klar over, at der er mange forskellige interesser der skal passes ind, for at det hele går op. Men det ville stadig være rigtig dejligt, hvis ikke en stor del af stævnerne er planlagt til at klumpe sig sammen i august og september – Det er jo ikke alle som har flere heste at tage af. Bedre spredning, kunne efter min mening give mulighed for flere startende pr. stævne, og deraf følgende bedre økonomi pr. stævne. Jeg vælger at være optimist, og håber det måske lykkes i 2012.

Distanceweekenden 2011 er planlagt til d. 5-6. februar, så vi venter spændt på hvad Distanceudvalget har på programmet til os denne gang. Vi vil som sædvanlig støtte med 100 kr pr. medlemskab (note: Dette blev senere stemt ned af generalforsamlingens deltagere). Distanceudvalget har spurgt, om vi ville indgå et større samarbejde med dem om weekenden, men på nuværende tidspunkt nøjes vi med tilskuddet og bæltespænderne. Skulle der blandt medlemmer være nogle ildsjæle som har tid og lyst, så sig endelig til.

Lidt af hver fra bestyrelsen

Medlemstallet i 2010 sluttede på 134 – En lille fremgang fra de 130 året før – Så det er, rigets almindelige situation taget i betragtning, ganske godt. For at imødekomme, at der er penge til bl.a. vores nye Cup tiltag, samt fortsat at kunne varetage KM spænderne, har vi i år stillet forslag om en (synes vi selv) behersket kontingentforhøjelse fra sæsonen 2011-2012.  Sidste kontingent forhøjelse var i 2007, og overtagelsen af bæltespænderne, samt ønsket om at kunne fortsætte med og evt. udvide vores cup, gør at bestyrelsen finder det nødvendigt.

For ikke at sponsorere Post Danmark mere end højst nødvendigt, med de portostigninger de har varslet, har vi også stillet et ændringsforslag til vores vedtægter.

Det har været en hård kamp at holde liv i vores blad, mange vil gerne have det, men der er ikke så mange der er friske på at levere historier til det. Så alle Jer derude, I er med til at bestemme om det skal fortsætte – Bestyrelsen alene kan ikke drive det uden input fra Jer.

Websiden fungerer, og vi lægger resultater op lige så hurtigt som vi får fingrende i dem. Jeg har så stadig et optimistisk håb om, at vores hastighed en dag smitter af på opdateringshastigheden af resultaterne på Infosport.

KM plaketterne, som vi indførte i år, har været en succes, og vi har åbnet mulighed for at man kan købe bagudrettede km plaketter – Prisen er 50 kr + porto.

Til sidst skal lyde en tak til vores afgående bestyrelsesmedlem Anita, for hendes store indsats, og et stort held og lykke med de spændende udfordringer du har fået på dit arbejde – Selv om det har betydet at vi må sige farvel til dig i bestyrelsen.

Jeg ønsker alle ryttere, heste, hjælpere og officials en god og velfortjent vinterpause, og glæder mig til at møde nye som gamle teams igen i 2011.

 

”At fuldføre er at vinde”

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.