FORMANDENS BERETNING 2007

Året startede – traditionen tro kan man næsten sige nu med distanceweekenden på Hotel des Nordens. Rytterforeningen gav igen i år tilskud til de af vores medlemmer, som deltog, dog belært af sidste års store udgift denne gang med et mere behersket beløb. Programmet var denne gang delt mellem noget til rytteren og noget om træning af heste, ernæringsvejleder Rikke Schwaner fra Team Danmark som gav gode input til noget vi ryttere ofte forsømmer i større eller mindre grad især på stævnedagene, nemlig ordentlig kost i forhold til den præstation som vi i samarbejde med vores hest skal yde. Derefter var det Alam Dastani som gav et anderledes spændende input om træning af distanceheste. Der var derudover de sædvanlige indlæg fra Distanceudvalget og de fristes jeg til at sige sædvanlige diskussioner om kvalifikationskrav. Weekendens faglighed var denne gang begrænset til lørdag, hvilket især på grund af den megen debat om kvalifikationskrav med til at gøre dagen mere presset end godt var set fra min synsvinkel. Det ville være rart om man kunne bruge søndag formiddag til de punkter, som ikke har alles interesse, det er synd når man er på et hotel med så gode faciliteter at der dårligt er tid til at bruge dem.

Det gule hæfte indeholdt ikke de store overraskelser stævne antal og fordeling var nogenlunde som vanligt, dog med det store plus at Fyn igen kom på stævnekortet.

Medlemstallet har glædeligt atter i 2007 taget et lille hop i opadgående retning fra de 149 der var ved udgangen af regnskabsåret 2006 til 158 ved udgangen af dette regnskabsår. Hvad vi godt kunne ønske os i bestyrelsen, er at medlemmer er lidt mere på banen, hvad angår input til bladet og til arrangementerne. Der blev holdt et velbesøgt træningskursus hos Sonja i Jylland, hvor selv en del Sjællændere begav sig over og et desværre ikke helt så velbesøgt kursus forestået af Merete på Sjælland. Det har holdt hårdt med at få indlæg til bladet – Ja selvfølgelig kan vi skrive dem selv, men det er altså sjovere at høre om jeres oplevelser.

Fremadrettet bliver vi nødt til at se på om det stadig er muligt at videreføre bladet idet vi fra årsskiftet står uden redaktør og Post Danmark har varslet nogle kraftige portostigninger, samt som sagt problemet med at skaffe nok stof. Vi går dog i tænkeboks for at finde en løsning.

Iben har desværre valgt at stoppe som webmaster med udgangen af 2007 og vi leder med lys og lygte efter hendes afløser. Herfra skal der lyde en stor, stor tak for indsatsen med at starte websiten og senere med at få den godt reklameramte gamle website konverteret til den vi har i dag. Jeg håber meget at vi kan finde en afløser, da det ville være super ærgerligt eventuelt at måtte lukke siden ned, specielt da den er ret velbesøgt og det er det medie hvor det er mest sandsynligt at nå den yngre generation sidst, men ikke mindst har den også kostet en god del af kassebeholdningen.

Den ledige plads i DFR’s Distanceudvalg efter Sonjas udtræden blev slået op og blev til min glæde og bekymring besat med Jette fra vores bestyrelse. Da Rytterforeningen er en interesseforening skulle denne form for ”dobbeltjob” ikke have anden betydning end at Jette får rigtig travlt og at vi burde kunne have mulighed for at udbygge samarbejdet med Distance Udvalget yderligere.

Stævnerne i 2007 var noget ujævnt fordelt over året, men også i år var der en stigning i antallet af stævnestarter ca. 1400, hvilket jo er særdeles glædeligt. Nu mangler vi så bare at finde løsningen på hvordan vi får flere til at ride længere og at få fanget flere unge ryttere.
Foreningen havde fået stillet plads til rådighed af Store hestedag til en stand. Standen var meget velbesøgt lørdag og i noget mindre grad om søndagen, hvor den desværre nedlagde sig selv i stormen. Men vi fik en god snak med en masse mennesker og håber at vi har fået givet nogen lyst til at prøve distanceridning.

På stævnearrangørmødet for 2008 var en af de interessante nyheder, at YR klasserne nu ikke længere skal være CEI klasser men almindelige klasser. Kvalifikationskravene vil blive at ekvipagen skal fuldføre 3 LB/LA klasser, det betyder at alle LB og LA klasser i 2008 er kvalifikationsgivende, finalen vil blive afviklet i LA ved stævnet i Vrensted i 2008. Jeg håber meget at dette tiltag kan få flere ud og ride YR klasser, spændende at se om det lykkes.
Fra 2008 vil det også blive fast at der anvendes sedler ved indgang til pulskontroller, registrering af udtid, måltid etc, således at dyrlægekortet først skal frem i selve dyrlægekontrollen. Rytteren/hjælperen er ansvarlig for at sedlen bliver afleveret til starteren efter dyrlægekontrollen og inden man igen skal ride ud.
Distanceweekenden 2008 er planlagt til 9-10. februar programmet for weekenden er endnu ikke kendt, men jeg håber at det ikke bliver så tidspresset som sidste år. I 2008 ventes ligeledes det nye stævneprogram taget i brug, programmet har været testet ved et par stævner i 2007 og med lidt justeringer og oversættelser (svensk tekst) skulle det gøre det nemmere for stævnearrangørerne at få resultaterne færdiggjort. Det vil være dejligt, hvis programmet muliggør hurtigere offentliggørelse af resultater.
Tilbage er kun at ønske alle en god vinterpause – vi ses til Distanceweekenden eller til stævnerne i 2008.

”At fuldføre er at vinde”

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.