FORMANDENS BERETNING 2006

Året startede med Distanceweekenden d. 11-12. februar på Hotel des Nordens ved den dansk / tyske grænse. Ud over de informative indlæg fra Distanceudvalget, var der foredrag ved konkurrencepsykolog Heidi Møller og teambuilding ved Claus Lehmann Hansen, begge dele var ganske interessante, teambuildingøvelsen afslørede i al fald at de fleste af de tilstedeværende ryttere nok mere var individualister end holdspillere, men så ved man jo hvad der er at arbejde med og hen imod. Jeg tror alle fik noget ud af såvel det faglige som det sociale, personligt syntes jeg det var rart at det var en weekend igen.
Foreningen havde modtaget opfordringen fra DRF’s Distanceudvalg om at gå ind og yde tilskud til medlemmernes deltagelse, det må siges, at det blev en næsten alt for stor succes for vores pengekasse, idet alle deltagere på nær et par stykker var Rytterforeningens medlemmer. Vi kan dog med tilfredshed i stemmen sige at vi har givet de af vores medlemmer, som deltog mere end fuld valuta for deres kontingent i 2006. Vi vil også fremadrettet se positivt på økonomisk støtte arrangementer lavet i samarbejde med DRF, men vi vil lige have et øje på bankkontoen samtidig, så vi ikke dræner kassebeholdningen helt så meget.
Medlemstallet har vist en stigning fra 133 ved udgangen af regnskabsåret 2005 til 149 ved udgangen af regnskabsåret 2006, hvilket er positivt men også stiller krav til at foreningens aktiviteter tilgodeser så mange og så bredt som muligt. Input og ønsker er altid meget velkomne, vi efterspørger dem jævnligt, det er svært at være på forkant, når der ikke rigtig kommer nogle, for så er vi derude, hvor bestyrelsen skal føle sig frem og håbe den gør det rigtige.
Bestyrelsen i al almindelighed og formanden i særdeleshed er senest blevet skudt i skoene, at vi er en konfliktsky hyggeforening for L ryttere, at vi er uden visioner og uden evner til at gå i dialog med dyrlæger, DRF’s Distanceudvalg og i øvrigt ikke gør noget for medlemmerne udover at have en webside og levere nogle blade.
Dette affødt primært af nogle indlæg på websiden blev fjernet, idet dele af disse angreb personer og faggrupper, det var min beslutning og så kan man kalde mig konfliktsky, jeg er blot af den mening at man klarer problemerne person til person og klager / nedlægger protest af de dertil indrettede kanaler, hvis der er noget man finder strider mod reglementet eller dyrevelfærd, sikkerhed eller hvad det nu kan være. Ligeledes er jeg sikker på at Distanceudvalget ser positivt på forslag til forbedringer, stillet af deres brugere distancerytterne.
2006 blev desværre også året hvor vi oplevede at en hest blev redet ud over sine grænser ved et dansk stævne, kun en hurtig indsats fra andre ryttere, en tilkaldt dyrlæge og KVL klarer hesten sig. Der er en tendens til at der bliver redet stærkere ved stævnerne, det kan gå godt, det kan også gå rigtig skidt, hvis man ikke har fuldstændig styr på hvor hestens grænse går og stopper i tide.
Der er distanceryttere, som ikke længere ønsker at være medlem at vores forening og når jeg spørger til grunden, for at finde ud af hvad vi kan gøre bedre, får jeg det svar at der bliver set med bekymring på at hesten er reduceret til en” rekvisit” og at forbruget af ”rekvisitter” er stigende. Jeg vil opfordre Distanceudvalget og Distancedyrlægerne til at se på hvor reglementet eventuelt kan strammes op, så vi ikke får flere episoder, hvor det er hovedløs ridning, som næsten koster en hest livet.
Uheld og pludselig sygdom kan man aldrig gardere sig imod, men pulsgrænser, kriterier for oplagthed og pauselængder og reinspektion kan godt ændres for at tilgodese hesten bedst muligt.

Vores blad ” Distancen Rundt” har igen fået nyt redaktørteam velkommen til Lea, som vil være tovholder på bladet. Vi har igen i år søgt Biblioteksstyrelsen om tilskud til bladet og afventer deres svar. For at få et så alsidigt og spændende blad som muligt opfordrer vi jer ryttere til at sende os indlæg, det kan være fra stævne oplevelser eller andre erfaringer eller oplevelser, som i vil dele med os. Send det via mail eller brev til Lea og husk også gerne at sende billeder med.
Vi har haft repræsentanter med på stævneplanlægningsmødet, hvor erfaringerne fra året, som er gået blev diskuteret. Derudover var der et ønske om at der blev lavet nogle nye stævnenumre, da de gamle er meget slidte, det overvejes at lave nogle i vestetype. Stævnearrangørerne efterlyste hjælpere til stævnerne og foreningen har oprettet en ny rubrik i forummet hvor man kan søge om stævnehjælp / tilbyde sin hjælp, jeg vil anbefale at man giver en hånd hvor man kan, man kan lære meget af at være med bag ”scenen” og det kan hjælpe med til at vi får flest mulige stævner og at arrangørerne ikke kører trætte og ikke har lyst til at lave flere stævner. Oversigt over planlagte stævner ligger i forum på webben, nogle har endnu ikke fået fastsat datoen endeligt. Det forventes at der afholdes distancedag / weekend d. 3 – 4. februar 2007.
Jeg vil slutte med at rette en stor tak til Helen og Hanne for deres indsats i bestyrelsen.

Som altid er det nu muligt at kommentere formandens beretning, men jeg vil år derudover gerne bede Jer gå sammen i grupper og bruge 15 minutter på at give bestyrelsen jeres bud på, hvad der er det/ de vigtigste ting vi skal arbejde med / for i 2007.
Til inspiration får i lige et lille billede.

”At fuldføre er at vinde”
 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.