FORMANDENS BERETNING 2004

Formandens beretning på generalforsamlingen 21. november 2004
Formandens beretning er det årlige tilbageblik, en status på hvordan er det gået, om der er levet op til de næsten 130 medlemmers forventninger. Den efterfølgende debat håber jeg, vil give bestyrelsen feedback, så de vil få en masse at arbejde med i det kommende år.

Dette år har været som at ”starte på en frisk”. Bestyrelsen blev erstattet med 3 nye medlemmer og den nye suppleant blev også hurtigt inddraget i bestyrelsesarbejdet. Der blev reorganiseret så de forskellige arbejdsopgaver blev fordelt.
Ud fra de interesser vi havde, valgte vi at bruge vores ressourcer inde for følgende områder:
– Dialog med Distanceudvalget.
– Aktiviteter for medlemmerne.
– PR for distanceridningen.
– Præmier.
– Information om sporten.

Resultatet af vores arbejde med områderne blev, at vi først sidst på sæsonen, fik lejlighed til at afholde et møde med Distanceudvalget, hvor de ovenstående emner blev diskuteret.

Da mødet lå så sent på året, blev der rig mulighed for at snakke om de erfaringer, som rytterne havde haft til stævnerne i 2004.

Hvad kunne forbedres for at endnu flere ville ride Distanceridning?

Hvad der skulle til for at fastholde og forbedre de nuværende ryttere og heste ?

Formålet med en træner i Distanceudvalget må være at videre formidle noget træning!

Aftalen blev at Distanceudvalget arbejdede på at lave et trænings arrangement for ryttere på

LA-niveau og opefter. De fortsætter deres fokus på de rytter, der skal repræsentere Danmark til større stævner.
Desuden ville Sonja være behjælpelig med træningsundervisningen, i samarbejde med Distancerytter Foreningen, af nye ryttere (LC-LA) i Jylland.

På Sjælland vil Distancerytter Foreningen fortsat arbejde sammen med Merete Andersen om træningsundervisningen.

Som PR for Sporten ville vi genoptrykke de små røde klistermærker. Distanceudvalget og Distancerytter Foreningen deler udgifterne.
For at holde stævne omkostningerne nede vil Distancerytter Foreningen vil oprette en liste over opstaldningssteder nær stævnerne.

Informations niveauet fra DRF burde forbedres. Distanceudvalget ville se på at få ajour ført DRF hjemmeside.

For at være på forkant med næste stævne sæson, har Distanceudvalget opfordret os til at vi i dag lave en vurdering af året der er gået. De punkter der kommer frem vil der blive set på og dialogen kan så fortsætte når DRF indkalder til ”Ryttermøde”. Jeg håber derfor, at den efterfølgende debat kan bidrage med ideer og kommentarer til forbedringer og ændringer ud fra de oplevelser i har haft til stævnerne i år.

I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til at vi fortsat tænker fremadrettet og tænker i muligheder, så sporten kan fortsætte sin udvikling og forblive en sport hvor der er plads til alle. Aktiviteterne har været delt op i en Sjællandsk del, varetaget af de Sjællandske medlemmer af bestyrelsen og den Jydske del varetaget af de 2 jyder.

På Sjælland har der ud over trænings undervisningen, sideløbende med stævne sæsonen, været afholdt en hyggelig aften på KVL hvor der var rig mulighed for at se faciliteterne og stille spørgsmål af en hver tænkelig art.

Der har været afholdt sommer ridelejr i Sverige med desværre meget få deltagere. Trods det meget flotte terræn og de gode trænings muligheder.

Desuden var der sidste vinter taget initiativ til et par vinter trænings ture, som der var stor opbakning til. Jeg vil derfor opfordre alle der har lyst til at invitere andre distanceryttere på ”en ride tur” til at skrive til vores Web-master der efterfølgende vil bringe det under arrangementer.

Jyderne har afholdt massage og akupunktur samt kursus i basisfodring. Desuden har det i år været muligt for Distancerytter Foreningsmedlemmerne at deltage på ”Hav-turen”, der er en ridelejr langs Vesterhavet hvor der var mulighed for at bade med sin hest. Der var 3 deltagere i er blevet lovet at der også til sommer ville komme en invitation.

Som PR for Distanceridningen har vi fremstillet store flotte klistermærker til alle medlemmer af Distancerytter Foreningen. Da det er kostbart at sende klistermærkerne pr. post, da de ikke må bøjes, er de blevet uddelt til stævnerne og foreningens arrangementer.

Efter problemerne med uddelingen af Distancerytter Foreningens staldplaquette ved stævnerne i 2003 ville vi forsøge at ændre på proceduren.
Da medlemmerne af bestyrelsen ofte er ude at ride, når der uddeles plaquetter i de små klasser, skal det være let gennemskuelige, hvem der har vundet plaquetten ellers kan vi ikke få stævne arrangørerne til at hjælpe os.
Vi havde tidligere forsøgt at mærke op, hvem der var medlem af Distancerytter Foreningen ud fra programmet. Det giver problemer da ryttere flytter til en anden klasse på stævnedagen eller melder til start efter at programmet er udgivet. Resultatet var, en forkerte rytter der fik plaquetten. Det medførte at vi efterfølgende måtte sende dem ud efter stævnet til den retmæssige vinder. Desuden var der mange stævne arrangører, der ikke ville tage sig af uddelingen da de har rigeligt at se til
– og det er forståeligt nok.

Derfor besluttede vi at ændre på proceduren i 2004 for at sikre at den ”rigtige” fik plaquetten og for at gøre det så nemt for Stævne arrangørerne at de ville syntes at det var en mulighed for at have lidt flere præmier at dele ud.
Distancerytter Foreningen ville få PR når plaquetten blev delt ud til stævnet, det får vi jo ikke når den bliver sendt. Tilfaldt plaquetten til en person der ikke var medlem af foreningen i forvejen ville denne nu også vide lidt om foreningen.
Denne beslutning blev beskrevet i vores blad samt i det gule hæfte. Der kom fra start nogle kommentarer og ønsker om at alle IKKE skulle have mulighed for at modtage plaquetten.
Hvis vi ønsker at staldplaquetten kun er noget medlemmerne kan vinde er vi nødt til at tænke i nye baner og vurdere om det måske er noget helt andet der skal til?

I år har vi uddelt nogle større præmier til de medlemmer af Distancerytter Foreningen der har er gennemført flest KM i pointgivne og ikke pointgivne klasser, reddet ved de danske stævner. Samt flest gennemførte ridt i Danmark.

Vi har valgt at holde os til de Danske ridt, da det er der vi har mulighed for at få resultaterne, samt for at støtte de Danske stævne arrangører.

Desuden uddeles fortsat de flotte sølv fade til landsdels mestrene, samt erstatnings præmier til det forrige års vindere.

Vores hjemmeside er et meget benyttet og bliver godt suppleret af vores blad, der kan forsyne medlemmer, der ikke har adgang til PC med resultater. Desuden prøver vi at sørge for at indholdet i bladet er lidt anderledes end det der står på hjemmesiden. De mange gode indlæg der har været tilsendt redaktøren har gjort at Jette har lovet at fortsætte lidt endnu, men vil meget gerne have en assistent der kan hjælpe til.

Vi har i år søgt Bibliotek styrelsen om et tilskud til bladet i 2005 og afventer deres behandling.

Dette års største projekt, modernisering af hjemmesiden, har været mere ressource krævende end vi troede.
Især Morten har brugt meget tid på, at få det hele til at blive som bestyrelsen gerne ville have.
Projektet er ikke gået helt efter bogen. Misforståelser mellem firmaet der skulle levere det nye produkt og bestyrelsen, der ikke har haft viden nok om at løse en sådan opgave, har gjort at det blev langt mere omfattende end vi havde forstille os.
Målet var: Mere brugervenlig, både for alle dem der jævnligt går ind på siden men også for nye, med interesse for at komme i gang med sporten.
Samt en forbedring af systemet så det blev nemmere at arbejde med for Web-masteren (Iben).
Et moderne look. Det syntes jeg er blevet opfyldt. Og jeg håber at rigtig mange vil have glæde af siden fremover. En stor tak skal lyde til både Jette og Iben der ligger et meget stor arbejde i at vi alle sammen han være opdateret, med hvad der sker inde for distancesporten.

Jeg syntes at dette år har været et meget aktivt år og det håber jeg også at denne beretning giver udtryk for. Det har været en fornøjelse at arbejde i bestyrelsen. Og det er en fornøjelse at bruge tid og energi på bestyrelsesarbejdet når der er så stor opbakning fra medlemmerne til vores arrangementer.

Distanceridningen i Danmark er inde i en galopperende udvikling.

Jeg håbe at Distancerytter Foreningen kan fortsætte sit samarbejde med Distanceudvalget om at udvikle sporten så den oprindelige ånd vil bestå.

– AT FULDFØRE ER AT VINDE –

Lotte Hillers
Formanden

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.