BESTYRELSMØDE D. 15 FEB. 2009

Distancerytterforeningen

Referat bestyrelsesmøde den 15. februar 2009

Sted: Hotel des Nordens i forbindelse med distanceweekenden 2009.

 1. Fremmødte

Nina

Helene

Anita

Malene Jørgensen (referent)

Alice (var til ryttermøde)

 1. Medlemsliste

Der er p.t. 118 medlemmer. Man skal være medlem af foreningen inden første stævne for at være med i præmierne (Malene skriver om dette på web’en).

Der er 29 der skal have tilskud til distanceweekenden.

 1. Økonomi

Der står godt 59.000 kr. på kontoen og bæltespænderne er betalt.

I forhold til tilskud til kurser som Kallmeyer holder giver vi tilskud til det kursus, som Tanja og Sonja holder.

Kurser der gives tilskud til skal være rettet mod distanceryttere og det skal være udviklende for disse. Hvis der afholdes en kursusrække gives der som udgangspunkt kun tilskud til 1 kursus.

Malene sørger for at tilknytte NEMkonto til CVR nr. Malene snakker med Jette om at sende blade til biblioteksstyrelsen.

 1. Nyhedsbrev

Der er stor tilfredshed med bladet og Kirsten Lynge har heldigvis sagt ja til at sætte bladet op igen i år. Næste blad udkommer i april med mindre der kommer meget stof – så laver vi et blad inden. Der er følgende til bladet:

Kursus Sonja og Tanja: Malene spørger Bettina om hun vil skrive.

Kursus Børge og Kristina: Nina spørger Jette om hun vil skrive.

Skotland: Nina spørger Inge Broms om hun vil skrive.

FEI regler: Nina koordinerer.

Hannovskoven: Anita hører om der er en der vil skrive om dette.

Strøelse: Malene skriver om dette.

Distanceweekenden: Hanne Birkegård skriver.

Km sløjfer eller plaketter: Malene skriver oplæg og dette bringes i bladet, når bestyrelsen har godkendt det.

 1. WEB

Den nye web er oppe og køre og der har været lidt startproblemer, som skulle være i orden nu. Der var ellers ros til web’en.

Vi mangler billeder generelt. Vi laver en fotokonkurrence hvor billederne må bruges både på web og i bladet. Malene laver et oplæg til dette.

Anita spørger Iben og Anne om brug af deres billeder.

Malene spørger Johanne og Peter om de har nogle billeder vi må bruge.

Banner reklamer på web koster 1.250 kr.

Malene skriver under nyheder at man er velkommen til at sende heste ID og rytterlicens, så vi er sikre på, at alle oplysninger er korrekte.

 1. Præmier

Tika vil gerne skaffe dækner igen i år.

Kilometerspænder: Ikke medlemmer skal betale 800 kr. for at få sit spænde. Det er kun 1.000 km. spændet der koster noget – ellers kan man bytte med det man har for mindre km. Det er gratis for medlemmer, hvis man har været medlem af foreningen i 3 år. Vi har 10 blanke spænder liggende nu og nogle med graveret i. Nina laver en opgørelse over, hvad vi har og sender.

Kilometer rosetter eller plakette til equipager: Vi vil indføre rosetter eller plaketter til equipager, som har gennemført 500 km., 750 km., 1000 km. osv. Malene laver oplæg til regler for dette. Anita og Malene kommer med forslag til rosetter eller plaketter.

 1. Evt.

Der vil blive udbudt et ryttermærkekursus over en weekend. Katrinebjerg vil gerne lægge lokaler til gratis og Inge Broms vil holde det. Inge sender oplæg til Nina på det. Hvis der er stor tilslutning holder vi et i Jylland også.

Fade fra mesterskaberne skal hentes ind senest 1,5 måned inden mesterskabet afholdes. Bestyrelsesmedlemmerne for Sjælland sørger for at indhente for SM og de jyske bestyrelsesmedlemmer for JM.

 1. Møder for året
 2. maj: Bestyrelsesmøde hos Helene, kl. 12.00
 3. juli: Bestyrelsesmøde hos Anita, kl. 12.00
 4. oktober: Bestyrelsesmøde hos Nina, kl. 12.00
 5. november: Generalforsamling. Helene står for sted og foredragsholder. Dette skal være på plads til mødet i maj. Anita spørger dog Tutten på Odense Væddeløbsbane om vi kan være der og til hvilken pris. Nina spørger Nana Luthersen om hun vil komme og fortælle om mavesår.

 1. Næste møde

Næste møde holdes den 16. maj kl. 12 hos Helene.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.