BESTYRELSESMØDE D. 4. APRIL 2004

Orientering fra bestyrelsesmøde den 4. april 2004

Første del af mødet skulle have været en snak om PR for distanceridning sammen med repræsentant fra Distanceudvalget, desværre måtte Lars Kolind melde afbud p.g.a. sygdom.
Bestyrelsen gennemgik kort de fremsatte punkter vedrørende PR og diskuterede og kom med forslag til til pkt. 1: Hvem er de potentielle nye distanceryttere ? og pkt. 2 : Hvordan gør vi opmærksom på sporten ? De potentielle distanceryttere er nok primært skovtursryttere der ikke har tilknytning til klubberne. Det foreslås at vi får link til foreningen på Hestenettet og lign. Web-sider. Morten vil undersøge dette. Den gule folder om distanceridning fra DRF skal opdateres, Nina tager kontakt til Ole vedrørende dette. Det oplyses at Anne Ussing- Rosenkilde skriver til bladet Hest og Rytter om distanceridning. Vi kan på vores hjemmeside anbefale bogen Distanceridning af Cornelia Koller fra forlaget Levade.

1. Fremmødte
Alle

2. Økonomi og bank
Nina og Morten er nu begge koblet op på banken. Morten sørger for at Børge bliver slettet som bruger. Der er kommet ca. 10 nye medlemmer, så der er ikke færre penge på kontoen end sidst, da vi jo ikke rigtig har brugt nogen endnu

3. Opdateret medlemsliste.
Det aftales at vi kan kontakte Nina, når vi har behov for en opdateret liste.

4. Opfølgning på igangværende aktiviteter
a) Klistermærkater : Nina har ikke sat det i gang, da hun ventede på tilbagemelding fra bestyrelsen.

b) Info. Folder: Nina er i gang har udkast.

c) Hjemmeside : Der er enighed om at vi gerne vil have ny layout/hjemmesiden. Lotte snakker med Iben som derefter eventuelt kontakter Morten.

d) Ridelejr Sverige/Jylland : Invitationen fra Henrik Sørensen er kommet ud, Inger skal skrive om lejren i Jylland.

e) Præmier i den kommende sæson : Ansvar for uddeling af plaketter og skrive til bladet ved alle stævner fordeles mellem bestyrelsens medlemmer : Lotte : Fælled, KRIK, og Stenlille. Inger og Helene : Åskov, Dronninglund, Mols, Djursland og Vesterhavsridtet.
Nina : Hedeland og Skov-Hastrup. Morten :København, Knuthenborg og Guldborgsund.
Helen : Nygård
Det diskuteres om pokalen til Sjællands- og Jyllandsmestrene skal kunne blive evig eje. Det besluttes at den skal være evigt vandrende, men Nina undersøger køb af erstatningspræmie.
Lotte skaffer dækkenet der skal gives til flest redne kilometer i pointgivende klasser.

f) Ridemærke prøver : Lotte orienterer, der er p.t. kun en tilmeldt. Behovet er måske ikke så stort.

h) Indlæg om rytterforeningen til brug i programmerne : Helen har lavet dette

i) Kursus, træning af bredden : Lotte har snakket med Merete A. og aftalt datoer. Lotte skriver om dette til bladet m.v.

5. Fordeling af besluttede PR- aktiviteter m.m.
Helene laver en aftale om vi kan ”få” en stak af bøgerne Distanceridning til salg i foreningen.
Der laves opslag ved stævnerne med navn og startnummer på dem der er tilstede som repræsentanter for foreningen.

6. Næste møde
Søndag d. 13-6-04 hos Morten

7. Evt
Vi får taget billeder af os selv, sendes til webmaster og redaktøren.
Iben og Jette mangler desuden billeder fra stævner til hjemmesiden og bladet.
Der er kommet et forslag fra et medlem om at lave en videofilm om distanceridning, der er ikke nogen fra bestyrelsen der har evner, tid og lyst til at gå i gang med dette, men vi kan lægge det ud til medlemmerne, der er måske nogen der har det der skal til Lotte skriver efter en eller flere i næste blad.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.