BESTYRELSESMØDE D. 25. JANUAR 2004

Orientering fra bestyrelsesmøde den 25.januar 2004

1. Fremmødte
Lotte Hillers, Morten Sivertsen, Nina Koefoed-Nielsen, Helen Munksø, Helene Christiansen og Inger Skov

2. Opdatering af medlemslisten. Ændringer siden sidst.
Der er p.t. 77 medlemmer og 3 “hemmelige”, d.v.s. der er indbetalt kontingent uden afsender.
De “hemmelige” medlemmer bliver efterlyst på hjemmesiden.
Materialet der skal sendes til nye medlemmer er : en infoside, et medlemsblad, den gule folder fra DRF og det gule hæfte, når det kommer.

3. Økonomien
Økonomien er god, p.t. står der ca 33.000 kr på kontoen.
Der er enighed om at pengene skal bruges til kvalitets arrangementer.

4. Evaluering af de aktivitetsforslag der kom på generalforsamlingen
a) Ridelejr
Der arbejdes på at lave ridelejr. Måske kan der laves en i øst og en i vest.

b) Ridemærkeprøver
Det diskuteres om vi skal lave dem. Det besluttes, at vi i første omgang prøver at lave et weekendkursus på Sjælland.

c) PR
Vi arbejder på at få mest mulig PR for distanceridningen, gerne i samarbejde med Distanceudvalget. Distanceudvalget bliver inviteret til en snak om emnet.

d) Kursus i træning af hest/rytter
Det besluttes, at der skal laves et kursus i træning af heste en søndag eftermiddag.

e) Præmier
Der skal fortsat uddeles præmier i form af staldplaketter til de kortere klasser LC og LB.
For at støtte op om “at fuldføre er at vinde” vil der som noget nyt for de lange klasser, bliver en samlet præmie for at gennemføre flest ridt.

Arrangement der er lavet : Rundvisning på Landbohøjskolen for foreningens medlemmer, torsdag d. 11. marts 2004 kl. 17.30.

5. Distanceweekenden d. 7. & 8. februar 2004
Der deltager tre fra bestyrelsen; Lotte, Helene og Inger.

6. Eventuelt
Næste møde søndag d. 4. april 2004 hos Inger. Vi håber på deltagelse af Distanceudvalget.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.