BESTYRELSESMØDE D. 15 JUL. 2012

Referat bestyrelsesmødet 2012.07.15. hos

Henriette

  1. Fremmødte

Henriette, Nina,

Robert og Sussi og Helle havde ikke mulighed for at være fysisk tilstede. Bestyrelsen var således ikke beslutningsdygtig iflg. vedtægterne, men mødet indeholdt ikke punkter, som krævede en beslutning, dette referat og eventuelle spørgsmål til det har efterfølgende været til kommenteret hos de fraværende medlemmer via mail.

  1. Medlemsliste

Der er 115 medlemmer på listen.

Vi opfordrer medlemmerne til løbende at holde os opdaterede, hvis de skifter mail – send besked til nkn@novonordisk.com med den nye mailadresse.

  1. Økonomi

Der står 47011,30kr på kontoen.  Der skal bestilles erstatningsplaketter til Sjællands- og Jysk mester, samt bæltespænder til km spænderne og ærespræmier til generalforsamlingen. Ud over ærespræmierne er webben den største post på budgettet.

Plaketten til DM vinderen tages ud af vores præmierække, da den efter bestyrelsens mening ikke har givet den ønskede reklameværdi for foreningen i forhold til hvor dyre disse specialfremstillede plaketter er .

Henriette tæller km plaketterne op, så vi kan se om der skal bestilles.

Opkrævning til web annoncører. Har Sussi sendt opkrævninger for webbanner til Neumanns beslagsmedie?

 

  1.  Generalforsamling for 2012 d. 25/11

 

Der er bestilt lokaler i Sorø hallen, idet Stenlille Hallen på bestillingstidspunktet var lukket. Der er ikke forplejning, Henriette undersøger mulighederne. Deltagergebyret til foredrag og frokost forventes at blive på sædvanligt niveau.

Foredrag vi har lavet en aftale med FEI dyrlæge Kenneth Lassen om et foredrag.

KM plaketter uddeles på generalforsamlingen, rytterne bedes indberette km til Henriette

Præmiedækkener og cup præmier vi vil igen i år sende mails til de placerede i håb om  at de kommer og modtager på dagen.

  1. Nyhedsbrev

Fungerer rigtig godt. Et tip – hvis medlemmerne har lyst og mulighed så print et par stykker og læg dem som reklame ved stævner eller i jeres rideklub.

Vi overvejer om det skal være tilgængeligt for DRF?

  1. Web

Webmaster har fået en forbedring til resultatlisten i form af at resultaterne for de enkelte stævner nu står i placerings rækkefølge + der er plads til kommentarer, det håber vi alle er glade for. På et enkelt stævne nær har vi fået resultaterne hurtigt i år og de er lagt super hurtigt på webben, tak til Anita, hvilket vi håber medlemmer og andre er glade for, nu da vi ikke rigtig kan se noget på DRF’s webside.

 

  1. Eventuelt

Sjælland Mesterskab fadet er ikke leveret tilbage, Nina sørger for at det kommer og bliver overleveret mesteren for 2012.

                      Nina kontakter Christina for fadet til Jydsk mesterskab.

  Venligst Nina

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.