BESTYRELSESMØDE D. 13. JUNI 2004

Orientering fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2004

1. Fremmødte
Lotte Hillers, Morten Sivertsen, Nina Koefoed-Nielsen, Helen Munksø, Helene Christiansen og Inger Skov

2. Økonomi og bank.
Der stå ca. 32.000 kr. på kontoen. Snak om hvad vi skal bruge pengene på, det besluttes at vi skal bruge dem på gode præmier, bl.a. erstatningspræmier for vandrepokaler. Det diskuteres om det er rimeligt at bestyrelsesmedlemmerne ikke får dækket de reelle transportudgifter ved møderne, det besluttes at udgifterne skal dækkes ved aflevering af bilag, f.eks. togbillet og kvittering for køb af benzin.
Nina gør opmærksom på at portoen til udsendelsen af folder m.v. til nye medlemmer er 12,50 kr..

3. Medlemsliste
Opdateres. Der er kommet nye medlemmer p.g.a. kurset med Merete.

4. Opfølgning på igangværende aktiviteter
a) Klistermærkater
Nina orienterer, vi uddeler mærkaterne til medlemmerne i stedet for at sende dem, da de skal sendes i rør. Nina har snakket med Lars Kolind om de runde mærkater som DRF uddeler og Nina vil få en pris på ny trykning af disse.

b) Info-foldere
Helene kontakter Ole (DRF) for at få nogle trykte foldere om Distanceridning, der ligger en ny revideret på nettet. Vi skal også have nogle flere Gule Hæfter. Nina skal have restoplaget af det sidste blad til at dele ud til de nye medlemmer.

c) Hjemmeside
Lotte orienterer, Iben arbejder på sagen, der er sagt O.K. for at bruge 199 kr. /mdr. for at få et ”large hotel”.

d) Ridelejr i Sverige
Morten orienterer, der er ca. 12 tilmeldte. Lotte og Morten deltager. Lotte skriver om den til bladet. Da folk har svært ved at finde derop vil Morten lægge vejviser på hjemmesiden.

e) Ridelejr i Jylland
Inger, der er p.t. 4 tilmeldte, vi regner med at der kommer flere.

f) Præmier i den kommende sæson
Lotte har arbejdet på sagen. Dækkenet skal have broderi med navn på hest og rytter og eventuelt firma der har sponsoreret dækkenet. Helene spørger forretninger i Århus om at få et dækken og Inger spørger Midt Vest Trailers. Nina arbejder på at skaffe Plaqetter til erstatning for JM og SM pokalerne. Inger undersøger pris og design på pokaler eller andet der skal bruges til vindere af flest redne kilometer og gennemførte ridt. Præmierne skal bruges i slutning af oktober

g) Pointlisterne
Helen orienterer, kører som det skal

h) Træning ved Merete Andersen
Lotte orienterer, der er stor interesse for kurset, ca. 15 deltagere

i) Uddeling af staldplaqetter
Går godt

j) Salg af distancebog
Helene bestiller 25 hjem

k) Træning i Jylland
Inger spørger Ingelise om hun vil undervise

5. Bestyrelsens holdning til Inge Broms’ mail
Der er fra et medlem blevet gjort opmærksom på at hun og andre ryttere er utilfredse med at foreningens plaqetter uddeles til vinderne af kl LC og LB uden hensyntagen til om de er medlemmer af foreningen. Lotte har svaret direkte.
Der gøres opmærksom på at der også er mange LA ryttere der er kede af at de nu ikke får plaqetten når de vinder.

6. Bestyrelsens holdning til de punkter Lone Aalekjær foreslår til debat med Distanceudvalget
Lotte, Morten, Nina, Helen og Iben deltager i mødet den 11. juli
Lone A. vil gerne snakke om hjemmesiden og det at der er mange der tror at Udvalget og foreningen er det samme.
Vi vil gerne debattere : Dommerlisterne bliver revideret. Link til Reglementet fra vores hjemmeside.
Udvalget op fordres til at Idealtidsklasserne også laves som clearround. Distanceweekenden skal være på Sjælland hvert andet år.

7. Generalforsamling i November
Det foreslås at det bliver Søndag d.21-11-04 i Stenlillehallen. Der skal gøres opmærksom på at man skal have betalt kontingent inden man kommer til generalforsamlingen. Fagligt indhold diskuteres. Morten undersøger om Brogården har en der kan holde foredrag om fodring.

8. Forslag til yderligere aktiviteter i denne sæson
Helene har lavet to arrangementer, det første er med Lise Kousgaard der laver akkupunktur på heste, det bliver d. 25. august, det andet er med Hestemassør Gitte Andersen d. 16. september, begge arrangementer kommer til at foregå på Hørning Ponyrideskole kl.19.30 Helene laver opslag.

9. De næste møder
Den 12. september hos Helene og den 14.oktober hos Morten, hvor vi skal forberede Generalforsamlingen

10. Eventuelt
Kan medlemmer af DI (Dansk Islænderforening) starte stævner uden at være medlem af en alm. Rideklub under DRF ? Ja det har Distanceudvalget tilkendegivet.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.