BESTYRELSESMØDE D. 12. SEPTEMBER 2004

Orientering fra bestyrelsesmøde den 12. september 2004 

1) Fremmødte
Alle tilstede undtaget Morten

2) Økonomi
Ca. 33.000 kr på kontoen, heraf skal der bruges ca.20.000 på hjemmesiden hvor halvdelen skal betales i dette regnskabsår.

3) Medlemsliste
Der kommer stadig nye medlemmer, Nina udsender en opdateret medlemsliste.
Når bladet trykkes skal der laves flere eksemplarer disse skal bruges til at sende ud til nye medlemmer og uddeles ved stævner. Lotte sørger for at Jette får besked om dette.

4) Opfølgning på aktiviteter
a. Arbejdet med den nye hjemmeside er sat i gang, i uge 40 kan bestyrelsen teste den.

b. Ridelejr Jylland. Inger orienterer, alt forløb godt, der deltog tre fra Foreningen, næste år skal der være mere bindende tilmelding, da der var flere der havde meldt til mundtlig og ikke dukkede op og ikke meldte fra.

c. Stævneresultater til foreningen . Vi skal skrive om stævnerne, Stævnearrangørerne får reklame for deres stævne.

d. Bøger. Helene har solgt ca. 5 stk. Det er også svært at nå at sælge bøger til stævnerne når man også skal ride.

e. Arrangementet i Hørning med akupunktur på heste gik godt, 8 ryttere deltog.

f. Træningskurset med Merete. Deltagerantallet er nu oppe på 16. Det rygtes at det er et rigtig godt kursus.

g. Besøget på KVL, der er kun to tilmeldte udover Lotte og Helen derfor aflyses dette muligvis.

h. Inger har snakket med Sonja van Willigen, hun vil gerne lave kursus i Jylland, dette skal aftales nærmere.

5) Opfølgning på mødet med Udvalget
a. Genoptrykning af de ”runde røde ”klistermærker fra DRF. Udvalget og Foreningen deler udgifterne til dette ca. 4000 kr. Nina sætter dette i gang.

b. Præmier. Skal vi give præmie til DRF’s Mester ? Vi plejer kun at give til Jyllands- og Sjællandsmester da der førhen ikke var så mange præmier til dem som til DRF’s mester.

c. Foreningen vil opfordre til man tilbyder privat opstaldning ved stævner, da man så måske kan få flere til at deltage i flere stævner.

d. Vi skal have skrevet til hjemmeside og bladet om forskellen på Distance Rytterforeningen og Distanceudvalget, som aftalt på mødet med Udvalget.

6) Generalforsamlingen
Faglig del, der er aftalt foredrag/kursus med Jim F. fra Brogården 2 timer fra kl. 11-13. Prisen skal dække udgifterne. Vi mødes kl. 10.30
Lotte laver Indkaldelsen og program for foredraget.
Nina skal huske at have Girokort med.
Valg til Bestyrelsen .På valg er Nina, stiller op til bestyrelsen
Lotte, ønsker ikke genvalg, Helen, kan genvælges. Ny suppleant skal vælges, Helene spørger Torben Hoberg.
Alle læser vedtægterne igennem inden 1. Oktober for evt. vedtægtsændringer Lotte skal have besked.
Præmier, Lotte sender diskette med logo til Helene, så der kan blive broderet på dækkenet. Inger køber pokal til (flest gennemførte ridt i LA og højere) graveres : Flest gennemførte ridt 2004. Erstatnings ”pokal ”til JM og SM er klar.
Flest redene kilometre i ikke pointgivende klasser, skal have broderet dækken, Helene sørger for dette.

7) Evt.
Vi skal finde ud af om vi vil uddele staldplaqetter og klistermærker til næste år.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.