BESTYRELSESMØDE 6. MARTS 2005

Orientering fra bestyrelsesmøde den 6. marts 2005

1. Fremmødte
Alle, derudover Jette og Iben

2. Økonomi og bank.
27.000 kr. på kontoen. Der kommer udgifter på Web-side og blad.

3. Medlemsliste
114 har nu betalt

4. Blac og Web
Nina byder Iben og Jette velkommen. De er vigtige personer for foreningen da de på en måde er vores ansigt udadtil og det er et stort stykke arbejde de laver.
Malene Jørgensen som har tilbudt at hjælpe med/lave bladet har sendt input og spørgsmål, disse diskuteres.
Jette gør opmærksom på at portoen er steget, så hvis bladet bliver på max. 20 sider bliver det ikke så dyrt at sende.
Annoncepriser aftales,
1 hel side farve, 1000 kr pr. år
1 hel side sort/hvid, 500 kr. pr. år
½ side sort/hvid 250 kr. pr.år.
¼ side sort/hvid 125 kr.pr.år
Annoncer på forsiden af hjemmesiden skal koste 1500 kr. pr.år
Horseconsult skylder os en foderplan el. lignende for deres annonce i bladet, Morten kontakter dem vedr. dette.
På vores hjemmeside er der ca 3000 hits pr.måned
Spørgsmål og input til Iben :
Hanne efterlyser gamle indlæg om træning, er de slettet? Iben undersøger hvor mange dage indlæggene er inden de automatisk bliver slettet.
Spørgsmål om det er muligt at få mail ved opdateringer som på den gamle side, det er det ikke.
Resultaterne skal fortsat tastes ind manuelt, men nu er det ikke så omfattende da de fleste rytter og hestenavne er inde. Medlemmer markeres med stjerne.
Tekst på hjemmesiden kan ikke læses helt ud til højre, det gør sig gældende på visse browsere, det ordner Iben. Ønske om at nye billeder ligger øverst. Ønske om at billedet på forsiden skiftes en gang imellem.
Diskussion om hvad der skal stå på hjemmesiden, flere artikler om træning og Lignende.
Generelt fungerer hjemmesiden godt.

5.Kurser og andre aktiviteter
Kurset med Sonja blev ikke i foreningens regi. Nina orienterer om dette. Foreningen vil ikke dække et eventuelt underskud fordi en del af kursusudgifterne var kørerpenge til en der skal fremvise en sadel.
Merete laver kursus på Sjælland for fortsættere og også begyndere hvis der er behov.
Helen kontakter Merete vedr. kurset.

Arrangementet hos Anette Kolstrup er ikke i foreningens regi, men kan annonceres på hjemmesiden.
Vedrørende samarbejde med udvalget kunne man måske lave distanceweekend som i gamle dage, dette skal vi tænke over til næste gang.
Efterlysning af noget om træning fra udvalget.
Nina kontakter udvalget m.h.p.samarbejde.
Kunne man lave et arrangement for youngriders, men hvor mange har vi egentlig af dem?
Lave rideudstyrsdag med flere forskellige produkter.
Havturen hos Inger bliver i år d.18-21. august

6. Opfølgning på aktivitetsliste

Aktion Anvarlig OK
Inviteret Jette & Iben til bestyrelsesmøderne Nina OK
Sørge for afløsningsplaketter samt plakette til DM Nina
Opdatere Distancebrochuren Nina OK
Skaffe sponsordækken til præmier, evt. via gratis web annonce i 2005 Helene
Invitere Malene til mulig bladhjælp Inger OK
Bestille lokaler til generalforsamling Inger
Tjekke at reglementsoplysninger + link på web er rigtige Hanne OK
Dialog med Iben / Oztopuz om kontrakt og pointberegning Morten
Lave priser på webannoncer samt være kontaktperson på samme Morten OK
Kontakt DRF – Merete – mhp. folder til Herning Nina
Få lavet flere runde klitermærker
Nina
Kontakt Malene Jørgensen vedr. blad Jette

 

Faglig indslag til generalforsamling, kom med ideer til næste møde.
Forslag om at få nogen til at snakke om for og imod svømning af heste.

7. Eventuelt
Forslag om at uddele de sorte plaqetter til generalforsamlingen til nr. 2-5 f.eks på en af ranglisterne.

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.