BESTYRELSESMØDE 4. FEBRUAR 2007

Orientering fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2007

1. Fremmødte
Nina, Helene, Jette og Henriette

2. Medlemsliste.
Foreningen tæller pt. 127 medlemmer. Medlemslisten udsendes sammen med næste blad.

3. Økonomi
Kassebeholdningen er d.d. 44.057 kr. Distancerytterforeningen har også i år givet tilskud til deltagelse i distanceweekenden for medlemmer på 100 kr. pr medlem – det forventes at løbe op i ca. 2900 kr. Det undersøges om det er muligt at få bladet trykt billigere. Jette undersøger muligheden hos et lokalt trykkeri. Det er måske også en ide, at have færre sider i bladet og så sende det ud lidt oftere i stedet for.

4. Blad og Web
Bestyrelsen er enig om at den nye bladredaktør Lea gør et godt arbejde og laver et godt blad.
Der er også fin aktivitet på web og i forumet – det er dejligt at så mange vil dele deres erfaringer.
Nina har lavet en ny ”reklameplakat” for distanceridning som kan hænges op i rideklubber, foderstofforretninger og lignende steder, hvor ryttere kommer. Merete Fohlman fra DRF har lovet at sende den ud med nyhedsbrevet til rideklubberne med DRFs logo på også. Det er dejligt at der et positivt samarbejde mellem distanceudvalget i DRF og distancerytterforeningen.

5.Kurser og andre aktiviteter
Der har været afholdt kursus ved Sonja om træning af unghesten. Der var 31 deltagere og flere fra Sjælland også. Det er dejligt at man ønsker deltage, selvom det er i den anden ende af landet. Lea beskriver kurset i næste blad.
Kursus ved Merete ”kom godt i gang med distance”, som blev aflyst i efteråret, forsøges igen oprettet i marts. Henriette finder en dato og koordinerer med Anette og Merete. Kurset afholdes hos AT Horsecare i Valby hos Annette.
Der vil i år blive uddelt en ærespræmie til årets hjælper og årets stævne. Der kan indsendes kandidater til bestyrelsen, som beslutter hvem prisen skal gå til, ud fra de indsendte beskrivelser. Nina søger for at det kommer på web. Henriette sender forslag til tekst. Priserne uddeles på generalforsamlingen den 18. november 2007. Generalforsamlingen afholdes den 18. november evt. i Vejen. Jette ser på dette.

6. Opfølgning på aktivitetslist fra generalforsamling
Aktivitetslisten fra generalforsamlingen blev gennemgået. Der er et ønske om at promovere distancesporten mere, at gøre mere for de unge ryttere og at sætte fokus på etik i distancesporten.
Vedrørende at promovere vores sport har Nina lavet en reklameplakat (se ovenstående) og der bliver lavet en Power- point præsentation med billeder, som ambassadørerne kan anvende, når de skal holde foredrag i rideklubber eller lign. Nina ser på dette.
I forbindelse med distancestævnet på Store Hestedag, stiller foreningen med en stand, hvor vi kan repræsentere sporten og besvare spørgsmål fra tilskuerne. Henriette tager kontakt til Store Hestedag vedrørende stand. Det undersøges, om vi kan få en sponser til at sponsere os i den forbindelse.
Der blev foreslået et ryttertræf på Sjælland med ridetur og efterfølgende kaffe. Henriette lovede at se på, om der kan arrangeres en tur med udgangspunkt fra hende i Tikøb her i foråret.
Børn og unge: Der forsøges med en juniorside i distancebladet, skrevet af børn/unge til børn/unge. Amanda (Henriettes datter) har lovet at forsøge, at få det på benene. Foreningen vil derudover forsøge at lave noget for de unge ryttere efter stævnesæsonen.
Etik i distancesporten: Det blev besluttet at undersøge, hvordan vi kan få belyst dette emne til generalforsamlingen til november – evt. med foredrag fra hestens værn, horemanship eller lign.

7. Eventuelt
Der er fokus på de nye transportregler – det er et emne foreningen kan tage op.
Distanceudvalget har afholdt distanceweekend. Der var 2 uventede nyheder her Den ene var at man i Dubai kun bruger man 4-5 måneder til at træne en ung hest fra rå hest til at kunne gå løb på 120 km. Det gav stor diskussion i salen. Den anden nyhed var at Sonja træder ud af distanceudvalget af personlige årsager.

De næste bestyrelsesmøder bliver:
29. april hos Henriette
5. august hos Jette
21. oktober hos Helene
 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.