BESTYRELSESMØDE 29. JANUAR 2006

Orientering fra bestyrelsesmøde den 29. januar 2006

1. Fremmødte
Helene, Hanne, Nina, Charlotte, Helen og Morten.

2. Medlemsliste.
Dags dato er der 112 medlemmer.

3. Økonomi
På kontoen er der knap 32.000 kr. Biblioteksstyrelsen vil snart sende penge. Alle regninger for blad og web er betalt. Der er dog et udestående med Octopuz og til distanceweekenden.

4. Blad og Web
Bladet: Generel ros fra alle til bladet, det er rigtigt flot arbejde. Dem der har trykt bladet for os stopper desværre med det. Helene har fundet en, som evt. kan trykke det for os. Han kan dog først give os en pris på det, når han har set bladet som en pdf-fil. Det vil Morten tage sig af. Vi regner med at der skal trykkes 150-200 blade.
Hvis bladet stiger i pris mht. at få det trykket, må vi til den tid forholde os til om annoncepriserne evt. skal stige.
Hanne, Helene og Charlotte vil tage sig af at pakke breve, når bladene skal sendes ud.
Morten spørger om der er økonomi til at sende 6 blade ud i år.
Det skulle der være, hvis vel og mærke bladene ikke bliver for tunge, og kommer til at koste for meget i porto.
Vi bliver enige om, at medlemslisten skal sendes med blad nr. 2.

Det ville være dejligt at få indlæg til bladet fra de forskellige stævner i løbet af året.
Hvert bestyrelsesmedlem får nogle stævner, hvor de så skal sørge for at der kommer et indlæg til bladet fra:

Åskov:Hanne/Charlotte
Fælled: Helen
Dronninglund: Hanne/Charlotte
Nordslesvig: Helen
Albertslund: Helen/Morten
København: Morten
Overgård: Hanne
Hedeland: Helen
NM : Morten
Katrinebjerg: Morten
Djursland: Charlotte
WM: Morten
Vrensted/DM: Helene
Stenlille: Helen
Guldborgsund: Morten
Dronninglund: Hanne

Hanne savner nogle træningsartikler i bladet. Det er Morten allerede i gang med at kigge på.

Webben:
Helen oplyser, at nu er der styr på pointgivningen på webben. Det skyldtes en programeringsfejl, som nu er rettet.
Morten foreslå, at man kan se hvor på webben der er noget, som er blevet opdateret.
Nina foreslår, at man skifter billeder oftere på webben.
Helen vil se på det sammen med Iben.

5. Kurser og andre aktiviteter
Helene foreslår, at vi i år begynder at planlægge kurser i efteråret. Det er en udmærket ide, og det vil vi tage op til efteråret.
Forskellige kursusmuligheder i feb/marts måned tages op. Der er mulighed for at vi kan støtte dem, men omkostningerne skal minimeres mest muligt. Helene, Hanne og Morten snakker med dem, som evt. vil lave kurser.
Morten spørger omkring muligheden for ridelejre på Sjælland og i Jylland. Helen og Morten vil snakke med nogle mulige emner på Sjælland, og Hanne tager sig af det jydske.
Tøj med distancelogo. Nina har fået de første kasketter, polo-shirts og sweatshirts med distancelogo printet på – de ser kanon gode ud. Første sending medbringes og sælges på distanceweekenden i februar. Og så skal der annonceres på webben.
Udsalgspriserne bliver: Kasket 50 kr. Polo-shirt 125 kr, Sweatshirt 150 kr. Alle 3 dele for 300 kr.
Hvis de skal sendes, skal folk også betale for portoen. Nina står for bestillingerne

6. Opfølgning på aktivitetslist
Generalforsamlingen 2006 bliver planlagt til at skulle være d. 19/11 2006 i Stenlillehallen. Helen tager sig af at booke os ind. Der bliver aftalt følgende bestyrelsesmøder :

2. april hos Helene
18. juni hos Helen
20. august hos Charlotte
22. oktober hos Hanne.

7. Eventuelt
Nina og Morten skriver noget til bladet fra Distanceweekenden i februar.
Ang. sponsorpræmier så snakker Helene med Rideudstyrslageret, som jo har givet sponsorpræmier i 2005.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.