BESTYRELSESMØDE 28. APRIL 2007

Orientering fra bestyrelsesmøde den 28. april 2007

1. Fremmødte
Helene, Henriette, Nina og Jette.

2. Medlemsliste.
Tæller p.t. 141 stk .

3. Økonomi
Ser fin ud, der står godt 42.000 kr. på  kontoen.

4. Blad og Web
Begge dele fungerer fint, men alle bør være obs. På at hjælpe med at finde materiale, og ligeledes checke om der ligger ”døde” links på hjemmesiden.
Ole Bech Hartmann har spurgt på en ½ sides annonce i farver, Jette skriver til ham med et tilbud.
Kristina har lovet at lave et indlæg til næste nummer af bladet, ang. doping.
Næste nummer skal udkomme ca. 15 juni, og de sidste tre numre i år udsendes ca. 10/9 – 21/10 og et nummer igen til jul.

5.Kurser og andre aktiviteter
Merete har holdt et kursus på Sjælland, og i Nordjylland har der været et klikkerkursus.
Helene har afholdt et kursus hos Gitte i Mundelstrup
Der er enighed om, at der skal lægges mange kræfter i forbindelse med Store Hestedag. Der vil blive spenderet en del på annoncer, plakater o. lign., da vi er enige om, at det skal være en kreativ stand vi har der. Evt. vil Nina tage hest med, så folk kan se hvordan en distancehest er udrustet. Henriette finder ud af, om standen stadig vil være gratis, hvis der evt. bliver solgt udstyr derfra.
Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på Vejen Idrætscenter, d. 18/11 og vi har fået dyreadfærds terapeut  Ann Bjerregaard Sørensen til at komme og holde foredrag.
Jette sender hende et eksemplar af bogen om distanceridning, så hun kan målrette foredraget til os, og sender også et link til Iben så vi allerede nu kan få dato og program lagt op.
Der har været en forespørgsel ang. evt. tilskud til rytterlicensprøve, som ville blive afholdt i foreningens regi, og der blev vedtaget et tilskud på kr.100.00 pr. betalende medlem.

Henrik har givet os et tilbud ang. tilskud til foreningen når Rytterforeningens medlemmer handler hos ham, men vi ser os desværre nødsaget til at afslå, da det vil kræve en del administration.

6. Opfølgning på aktivitetslist
Det planlagte oplæg til brug ved foredrag, er endnu ikke heltklart, der opfordres til at gå i tænkeboks indtil august måned Der skulle gerne afholdes foredrag i både øst og vest.
Evt. Henriette kontakter Hestens Værn, for at høre om det kunne være muligt at belønne distanceryttere med en plakette en gang imellem.
Måske skulle man bede Merete om en ny foredragsrække igen?
I Vest kunne det måske være en ide’ at forhøre sig hos Johanne, det sørger Helene for.
Nina vil forhøre sig ved DRF ang. den nye hestelov, der er jo nogle ting der bør gøres indsigelse over.
I forbindelse med Store Hestedag, vil Nina forhøre sig ang. genoptryk af streamer og evt. få lavet et klistermærke.

De næste bestyrelsesmøder er:
5. august hos Jette
21. oktober hos Helene

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.