BESTYRELSESMØDE 23. OKTOBER 2005

Orientering fra bestyrelsesmøde den 23. oktober 2005 

1. Fremmødte
Alle undtaget Morten. Morten er d.18-10-2005 udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske grundet personlige årsager.

2. Økonomi og bank.
Der står p.t.ca. 16.000 kr. på foreningens konto.

3. Medlemsliste
Vedrørende familiemedlemskab dette koster 375 kr.pr. år, skal bo på samme adresse får kun et blad tilsendt.

4. Blad og Web
Som aftalt på sidste møde skal bladet sendes til en række officials og dyrlæger, Nina har aftalt dette nærmere med Jette. Der er lavet aftale med Paul Petersen med billeder til blad og hjemmeside. Næste blad kommer forhåbentlig i næste uge. Snak om at det kunne være godt med helt faste deadlines og udgivelsesdatoer for bladet.
Helen orienterer om mødet med Iben og Lotte vedrørende hjemmesiden. Det viser sig at der har været tale om misforståelser og indtastningsfejl ved ranglisterne. Vi skal have adskilt pointgivende og ikke pointgivende klasser, og billedmodulet skal forbedres, dette har vi fået et tilbud på fra firmaet,1500 kr., det vedtages at vi køber dette. Helen ordner dette.

5. Generalforsamling
Snak om hvad vi mangler at få på plads. Invitationer er udsendt. Tilmelding til det faglige og frokost skal ske til Inger, som giver Vejlecenteret besked når vi ved hvor mange der kommer.

6. Kurser og andre aktiviteter
Snak om hvad vi vil foreslå af aktiviteter til næste år.

7. Opfølgning på aktivitetslist
Hanne har undersøgt hvad det koster at blive en klub under DRF og hvilke fordele og ulemper der er ved det, Hanne sender dette til os, det kan i øvrigt findes på DRFs hjemmeside.
Helene tilbyder Rideudstyrslageret annonce i Bladet for de sponserede dækkener.
Vedrørende reklame ved Hingstekåring i Herning, så koster en stand på 12 m2 6000 +moms og medudstiller ved en anden koster ca 2.000 kr. Nina spørger DRF om de skal have en stand i 2006
Nina arbejder viderer med at få lave polo-, sweatshirts og kasketter med logoet.

8. Eventuelt
Vi har fået lov at have en repræsentant med ved arrangørmødet d.30/10 Helen deltager.
Er der interesse for at lave ridelejr hos Inger igen,

Ref. Inger Skov

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.