BESTYRELSESMØDE 23. JANUAR 2005

Orientering fra bestyrelsesmøde den 23. januar 2005

1) Fremmødte
Alle tilstede.

2) Økonomi
Der står 22.000 Kr. på kontoen. Vi skal bruge penge på at vedligeholde Web-siden
De 3530 kr. vi har fået bevilliget fra biblioteksstyrelsen til bladet, skal Jette være med til at bestemme hvad de skal bruges til. Jette vil stadig gerne have hjælp til bladet. Inger snakker med Jette og Malene Jørgensen om fremtidig fremstilling af bladet. Inger skal maile fax-nr. til Nina så hun kan faxe dokumentet vedr. tilskuddet til bladet.

3) Medlemsliste
Der er lige nu 100 betalende medlemmer, dem der ikke har betalt nu bliver slettet.
Antallet af familiemedlemskaber er steget.

4) Deltagelse på Distancedagen den 12. februar 2005, hvem og hvordan
Nina spørger Lone Aalekjær om vi får nogen fribilletter i år. Deltagere bliver: Hanne, Morten, Helen, Nina og Inger

5) Distancekursus i Jylland – tilbud fra Sonja
Sonja har kontaktet Nina vedrørende træningskurset d. 19-20. Marts. Oplægget er : målgruppe LC-LA. 8 deltagere med hest. Priser 300 kr. for teori alene lørdag 500 kr. for begge dage. Fremvisning af sadel af en fra Sjælland skal have kørselsgodtgørelse. Inger kontakter Sonja for at få nærmere detaljer. Der er kort frist for at beslutte noget, skal ordnes i denne uge. Diskussion om hvad vi eventuelt vil dække af underskud hvis det ikke kan løbe rundt..

6) Dyrlægekontrol kursus, hos Anette Kolstrup
Enighed om at det ikke er foreningens arrangement, men det er i orden at reklamere for det på hjemmesiden og evt. blad

7) Evt.
a. Annoncer. Det fastslås endnu engang at indlæg annoncer m.v. på hjemmesiden ikke må indeholde personlige angreb

b. Præmier. Danmarks-,Jyllands-og Sjællandsmester til dem undersøges om der kan fås metalroset fra Toproset, erstatningspræmierne kan evt. også være disse rosetter. Nina undersøger og evt. bestiller disse. Der skal være dækner til følgende : Ungrytter der har gennemført flest ridt, gennemført flest LA og LB, redet flest km i point og ikke point givende. Helene snakker med rideudstyrslageret om hvor meget de vil sponcere vi betaler resten. Alle dækkener skal broderes med hestenavn og årstal.

c. Snak om de sorte plaqetter, de er flotte og værdsat, men det er umuligt for bestyrelsen at uddele dem. Vi kan eventuelt bruge dem som reklame. Nina undersøger hvad de koster også med vores www-adresse på. Køb af underlag til præmier sættes i bero.

d. De runde røde klistermærker uddeles med næste blad. Vi venter med at få lavet flere streamere.

e. Omtale af stævnerne. Det aftales hvem der skal sørge for at der bliver skrevet om stævnerne. Åskov: Hanne. Hedeland: Helen. Dr.lund : Hanne. Vrensted : Inger. Kbh. :Morten. Katrinebjerg: :Helen. Djursland : Helene. SkovHastrup: Helen. Knutenborg: Morten. Vrensted: Hanne. Guldborgsund: Helen. Stenlille: Nina. Nygård: Helen. Nordslesvig: Inger.

f. DiverseHanne vil gerne lave træningsture evt. sammen med Helene.

Nina retter i folderen om Distance og sender den til alle i bestyrelsen.

Hanne vil gerne at FEI-reglementet eller dele af det oversættes til dansk, dette tager vi op til Distancedagen.

Morten efterlyser medlemslisten udsendt, den er sendt til Jette.

Skal vi have en bestemt der står for PR og annoncer incl. priser på annoncer. Hanne vil tage sig af dette sammen med Jette og Iben. Vi skal alle have annoncepriserne.

Hjemmesiden fungerer den som den skal? ønsker om ændringer: de nyeste ting f.eks. billeder skal ligge øverst/ poppe op først. Resultaterne fungerer ikke som vi havde regnet med. Morten kontakter Iben vedrørende dette. Der er fejl i de faktuelle ting, f.eks brug af mobil telefon, vi skal have en der har ansvar for at teksten er up to date, Hanne vil tage sig af dette.

Vi går over til at bruge vores private mail-adresser, da Web mailen ikke fungerer optimalt.
Til næste møde bliver Iben og Jette og evt. Malene Jørgensen inviteret.

Nina skriver om forskellen mellem Distanceudvalget og Distancerytterforeningen til brug på hjemmeside og i blad.

Bliver der kursus på Sjælland igen, er der aftalt noget? kan der eventuelt laves noget på højt niveau? Morten kontakter Merete.

Skal vi sælge andet en bogen om distanceridning? Morten skal skrive til hjemmesiden om at vi sælger bogen.

Morten har lavet en plakat om distance, denne sender han til Nina og Inger, så den kan bruges på Distancedagen og i Herning

Næste møde d. 6. Marts 2005 hos Helen

Kommende bestyrelsesmøder : d. 19. juni hos Inger, d. 11. september hos Morten, d. 23. oktober hos Helene

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.