BESTYRELSESMØDE 21. OKTOBER 2007

Orientering fra bestyrelsesmøde den 21. oktober 2007

1. Fremmødte
Helene, Henriette, Nina og Jette.

2. Medlemsliste.
Der er nu 165 på listen, de 7 er tegnet for 2008.

3. Økonomi
Der står 34.166,00 kr, på kontoen

St. Hestedag gav en omsætning på kr. 740,00, Nina har betalt div. Regninger, Henriette fik kr. 360,00 til brobilletter, og de resterende 186,00 kr, fik Jette med hjem.

Regnskabet skal snarest til Revisor, Inge Broms, og Nina sørger for at lave aftalen. Det skønnes ikke nødvendigt at hæve kontingentet i 2009.

4. Blad og Web
Lea ønsker at stoppe som redaktør, udsender kun et nr. mere. Det kunne være en mulighed, at vi udsender nyhedsbrev i stedet for, det er ikke helt så stort et arbejde, og en del vil kunne modtage brevet pr. mail. Vi prøver at finde ud af, hvad det kan koste. Henriettes flittige børn, kan lave et flot brevhoved, (mener mo’ren)
Der kommer en annonce i næste blad ang. webmaster, og den er også på nettet.
Henriette skal bruge hjælp til at taste resultater, og der skrives en opfordring på nettet om, at folk skal henvende sig direkte til hende ang. fejl, så det ikke er nødvendigt at læse alle indlæg i forumet igennem, for at finde dem.
Henriette påtager sig at kontakte Iben, ang. muligheden for at få de udenlandske ekvipager væk fra listen, da de giver et forvrænget billede af vores rangliste..

5.Kurser og andre aktiviteter
Generalforsamling:
Vi mener vi har styr på det meste, lokaler foredragsholder mad, etc.
På web’en lægges reglerne op for hvilke krav der er, for at få disse præmier, for der er nok nogle som ikke lige er klar over dem!

Fadet til den Jyske Mester skal indhentes fra Kristina, Jette sørger for dette

6. Eventuelt.
Helene arbejder på nogle træningssessions med Johanne.
Henriette planlægger et juleridt.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.