BESTYRELSESMØDE 2. APRIL 2006

Orientering fra bestyrelsesmøde den 2. april 2006

1. Fremmødte
Nina, Helene, Hanne, Christina, Helen, Charlotte og Morten som bladansvarlig.

2. Medlemsliste.
Er pt. på 127 medlemmer.

3. Økonomi
Dags dato har vi et ganske lille underskud på ca. 1000 kr..

4. Blad og Web
Bestyrelsen er enige om, at vi har fået et forrygende godt og interessant blad.
Flere ryttere og dyrlæger har overfor bestyrelsesmedlemmer meldt ud, at de også er glade for bladet.

Da vi desværre ikke har kunnet få vores blad trykt samme sted som tidligere, har vi nu fået en ny trykker. Det kan så desværre ikke gøres lige så billigt, og vi ser os derfor nødsaget til at skære lidt ned på blad-udgivelserne fra 6 blade årligt, til 5 blade årligt.
Dog er bestyrelsen enige om, at det er vigtigt at få et godt blad ud til medlemmerne, så det skal der være råd til.

Webben kører lidt på lavt blus uden så mange indlæg. Dette kan dog skyldes, at vi endnu ikke er inde i distancesæsonen endnu. Når først stævnerne begynder plejer der at blive mere gang i den på forummet.
Vi vil dog gerne opfordre folk til at gå ind på webben, og være med til at gøre forummet til et spændende sted, hvor der er interessante indlæg.
Vi vil forsøge at få et ”sidst opdatereret” frem på forsiden, hvis det er muligt. Og vi vil arbejde for at der bliver skiftet lidt mere ud på forsidebillederne, feks. med nye billeder fra stævnerne o.l.

5. Kurser og andre aktiviteter
Vi har holdt en del gode kurser her i forsæsonen, men ved yderligere kurser i år skal de være selvfinancierende pga. økonomien jf. pkt. 3 i dette referat.

Har nogle været til et spændende kursus e.l. vil vi gerne opfordre til, at man skriver et indlæg til feks. webben. Det er jo altid spændende at høre om noget nyt.

Ang. ridelejre for distanceryttere så holder Anne-Mette (Vrensted) 2 stk i år. Inger (Lemvig) holder 1 stk.
Datoerne er endnu ikke fastlagte, men vil blive lagt ud på webben .

6. Opfølgning på aktivitetslist
Fulgt op på under de foregående pkt

7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Helen på sjælland d. 18 juni. 2006

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.