BESTYRELSESMØDE 19. JUNI 2005

Orientering fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2005

1. Fremmødte
Alle undtaget Morten, desuden deltager Jette, bladredaktøren.
Morten har sendt sine input pr. mail og kan træffes på telefon

2. Økonomi og bank.
Der står p.t.ca. 20.000 kr. på foreningens konto, dette er fint d.v.s. vi har reserver nok til resten af året.

3. Medlemsliste
Er opdateret der er p.t. 125 medlemmer.

4. Blad og Web
Diskussion om bladet, det er alligevel ikke lykkedes at få en ny redaktør til bladet og Jette vil gerne holde op som redaktør. Morten vil gerne lave bladet, hvis han så slipper for kasserer jobbet.
Hanne vil gerne hjælpe med at lave bladet. Morten kontaktes og indvilliger i at tage bladet og kasserer arbejdet resten af året. Jette laver næste blad, hun mangler stof til dette, vi skal sende det vi har til hende hurtigts mulig.
Hjemmesiden skal ændres på nogle områder for at blive endnu bedre
Mortens forslag til dette : forsidebilledet skal jævnligt skiftes for at give en mere levende side.
De manglende bestyrelses referater skal lægges ind, faktuelle ting skal opdateres, under nyheder på forsiden skal der være plads til at skrive overskriften på seneste nyhed så man kan se om der noget nyt uden at skulle gå ind, billeder skal vises som ”thumbnails” side om side så man kan trykke på et billede for at få det i stor størrelse og vi skal selv manuelt opdatere resultater, point og ranglister, dette er meget vigtigt da mange medlemmer ønsker at følge med her.
Vi skal ikke nøjes med et evt. link til DRF/infosport m.h.t. resultater og ranglister.
Andre forslag, der skal ryddes op i resultater bl.a. skal 2004 ligge for sig selv, kalenderen skal ikke indeholde afholdte arrangementer, gamle indlæg i forum der ligger øverst skal væk. Hanne kontakter Iben m.h.p. at få rettet disse ting.
Det skal være nemmere at finde ud af at melde sig ind, kan der evt. laves en ikon man trykker på. Hanne efterlyser en tekst til hjemmesiden om forskellen på foreningen og udvalget Nina skal lave denne og en tekst om hvad rytterfoeningen står for og vedtægterne. Helen orienterer om problemerne med rang listerne og pointberegning på hjemmesiden, Helen vil gerne lave listerne manuelt som før. Vi har ikke fået det vi regnede med, m.h.t. beregninger af ranglister m.v. Det er svært at forstå at vi skal betale ekstra for at få det til at fungere.
Vi diskuterer Lotte og Ibens forslag til at få det til at fungere. I det mindste skal kilometerlisterne fungere, hvor svært kan det være? Nina mener at de ikke pointgivende lister kan fjernes fra hjemmesiden, hvis de ikke kan skilles fra de andre. Vi vil ikke bruge flere penge på noget som vi ikke ved om det kommer til at fungere.
Nina kontakter Lone Aa og Merete Foldman for at rykke for opdateringer af resultater på Infosport.
Morten vil oversætte tekster fra svensk om træning til at lægge på hjemmesiden.

5.Kurser og andre aktiviteter
Nina foreslår at vi bruger nogle penge på at lave en distance weekend ( som i gamle dage ) sammen med udvalget. Nina kontakter Lone Aa vedrørende dette.
Helene foreslår at der gives et fast tilskud til arrangementer f.eks. 500 kr pr arrangement, dette vedtages, Hanne laver tekst til hjemmesiden med efterlysning af ideer til arrangementer. Ideer til arrangementer sendes til Hanne.
Generalforsamling søndag d.13.November ,Inger har bestil lokaler i Vejlecenteret incl. kaffe og rundstykker, frokost og eftermiddagskaffe 260 pr.person Inger sender dato og sted til Iben så det kan komme i kalenderen.
Forslag til fagligt indhold diskuteres. Eks kan man finde nogen der kan snakke om for og imod svømning af heste.
Ridelejr, Inger skriver invitation til Ridelejr/havtur til bladet og Hjemmesiden.

6. Opfølgning på aktivitetsliste

 

Aktion Anvarlig OK
Tekst om foreningen kontra udvalget Nina
Sørge for afløsningsplaketter samt plakette til DM Nina
Herning 2005 – reklame for distance Helene & Inger
Skaffe sponsordækken til præmier, evt. via gratis web annonce i 2005 Helene
Bestille lokaler til generalforsamling Inger OK
Tjekke at reglementsoplysninger + link på web er rigtige Hanne OK
Få lavet flere runde klitermærker Nina& nbsp;
Give besked til Vejlecenteret ang. generalforsamlingen Inger

 

7. Eventuelt
Distancestævner på Fyn efterlyses, Jette har mødt en der har ruter, Jette prøver at kontakte hende .
Helen kontakter klubberne der laver stævner, for at høre om de vil have teksten om foreningen til at sætte i pogrammet.
Nina undersøger hvad det koster at blive en klub under forbundet.
Nina undersøger prisen på at få lavet t-shirts/polo med logo til at sælge.
Hanne sørger for at Horseconsult får tekst om distanceridning mod at vi får noget af dem til uddeling på generalforsamling.
Inger undersøger om privat ridelejr i Nordjylland ønskes annonceret på hjemmesiden. Det gør den ikke, er booket op.

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.