BESTYRELSESMØDE 18. JUNI 2006

Orientering fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2006

1. Fremmødte
Hanne, Helene, Nina og Helen

2. Medlemsliste.
Opdateret medlemsliste udsendt med mødeindkaldelsen. P.t. i alt 144 medlemmer

3. Økonomi
Vi har kr. 23.000,- i banken. Kontingentindtægter udgør kr. 25.850,-. Vi havde budgetteret med kontingentindtægter på kr. 25.000,-. Bladudgifterne kommer til at overstige det vi på forhånd havde kalkuleret med, men det var forventet. Negativt årsresultat på kr. 600,-.

4. Blad og Web
Næste blad forventes at blive trykt midt i juli. Derfor skal alle indlæg sendes til Morten hurtigst muligt. Medlemsliste sendes ud til medlemmerne med næste blad. Iben vil gerne vide hvem der skal oprettes som brugere af administrationsdelen på hjemmesiden. Det besluttes at kun Helen skal have adgang og påtager sig i den forbindelse at taste alle resultaterne. Vi tager imod Ibens tilbud om at oprette stævnerne/klasser m.m. Helen kontakter Iben og informere om beslutningen. Samtidig er der et ønske om at kunne se hvad der er blevet opdateret på hjemmesiden. Enten på forsiden eller under nyheder. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde mangler at komme på hjemmesiden. Hanne sender det til Iben.

5. Kurser og andre aktiviteter
Pr. 1/7-2006 skal ansøgningen til biblioteksstyrelsen være underskrevet af Inge Broms og indsendt. Helen undersøger om den er sendt. Vi tjener ikke noget på annoncene i bladet, derfor er vi nødt til at lave en prisstigning. Alle priser stiger med 20%. En annonce på webben kommer til at koste   kr. 1.250,- mod de nuværende 1.000,-. Hanne laver en skrivelse til annoncørerne.

6. Opfølgning på aktivitetslist
Generalforsamlingen kommer til at foregå i Stenlille Hallen den 19. november 2006. Det bliver Jim fra Brogaarden, der kommer og holder foredrag om korrekt brug af elektrolytter. Helen kontakter Stenlille Hallen, som har fået nye forpagtere, for at få bekræftet vores reservation. Det besluttes at der ikke laves flere arrangementer i år. Derimod er vi i gang med at planlægge næste års arrangementer, så vi allerede ved generalforsamlingen kan præsentere en aktivitetsplan med datoer. Bestyrelsen håber at kunne stable endnu et kursus med Merete Andersen og Sonja Van Willigen på benene næste år henholdsvis øst og vest. Det var en succes i år, og vi mener at der helt sikkert også er et behov til næste år. Hanne kontakter Sonja og Merete. Derudover vil vi gerne lave en aften med en dyrlæge, der kommer og fortæller om hvad der foregår i en vetgate. Nina kontakter Lone for snarest muligt at få en dato for næste års distanceweekend. Nina bestiller plaketter til vinderen af DM/jysk mester m.m.

7. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde flyttes fra den 20. august 2006 til den 13. august 2006 pga. WEG2006

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.