BESTYRELSESMØDE 11. SEPTEMBER 2005

Orientering fra bestyrelsesmøde den 11. september 2005 

1. Fremmødte
Alle undtaget Iben

2. Økonomi og bank.
Der står p.t.ca. 20.000 kr. på foreningens konto, dette er ok som reserve.

3. Medlemsliste
Er opdateret der er p.t. 128 medlemmer. Snak om hvor længe man skal have været medlem af foreningen for at få del i vores præmier til Generalforsamlingen, Helen undersøger dette.

4. Blad og Web
Sidste blad var rigtig godt. Der mangler stof til næste blad, dem der har påtaget sig at få skrevet om stævnerne skal til at gøre noget ved det. Vi skal have gode billeder til bladet, Morten kontakter Paul Petersen. Deadline til næste blad er d.25.September . Der satses på at udgive et julenummer med året der gik, et blad til februar med propositioner til stævner 2006. Nina kontakter Grit for at få tekster om træning. Morten køber CD med billeder fra Københavnerridtet alle kigger efter om de har nogle billeder der kan bruges.
Web.siden : der skal gøres noget ved ranglisterne, de passer stadig ikke. Vi må erkende at vi er nødt til at lave ranglisterne manuelt, da det er for kompliceret at lave formler til beregningen med alle de undtagelser. Kilometerlisterne passer. Helen og Morten Snakker med Lotte og Iben for at få mere styr på hjemmesiden.

5. Generalforsamling
Snak om mulige faglige emner for kurset/foredraget før generalforsamlingen. Der arbejdes videre med dette af Helene og Hanne. Pris 150,00 kr. incl. frokost.
Valg til bestyrelsen, på valg er Morten, Helene og Inger
Inger skal give besked om endelig antal til Vejlecenteret ca en uge før. Nina sender indkaldelse ud.

6. Kurser og andre aktiviteter
Nina arbejder videre med Distanceweekenden, har endnu ikke fået snakket med Lone. Bladet skal sendes til en række distancedyrlæger og DRF, Nina har listen over hvem der skal have det.
Ved Hinstekåring i Herning skal vi have foldere og plakat. Inger og Hanne undersøger muligheder for at reklamere for os ved firmaer/klubber der har en stand i Herning.
Nina viser eksempel på trøje med vores logo trykt på den er meget flot, det er planen at få lavet hvid polo og sort sweatshirt

7. Opfølgning på aktivitetslist
Sendt seperat til bestyrelsen

8. Eventuelt
Inger spørger Solvejg og Gorm om de skal til distancestævnet på Bornholm og om de evt kan berette lidt derfra.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte brugen af siden accepterer du brugen af cookies.