Bestyrelsesmøde d. 12. juli 2022


Referat af bestyrelsesmøde Distancerytter Foreningen søndag d. 12/7-2022 (online)

 1. Fremmødte  

  Conny, Jane, Lone, Nina, Robert og Martin.

 2. Medlemsliste 

  88.

 3. Økonomi 

  30.134,79 kr på bankkonto. Spænder er købt hjem.

 4. Web

  Nina lave en resultatliste over årets stævne gennem årene og sender den til Martin som ligger den på web.

 5. Cups og andre præmier

  Nina: 15 stk Km spænder er hjemkommet, der er sendt 5 til gravering

  Robert: Sløjfer til nr. 2 og 3 i ikke pointgivende

  Jane: Dækkener 

  Årets stævne laves igen ved afstemning, Robert laver afstemningen, Nina sørger for diplomet

  Nina: Afløsnings plaketter til Jysk/Fynsk og Sjællands mesterskab 2021 er bestilt og kommet.

  Conny: KM-plaketter

 6. Generalforsamling 2022

  Dato 20.11.2022 i Gesten Forsamlingshus, som er bestilt

  Hvad skal vi underholde med om formiddagen?

  Conny: undersøger mulighed omkring dyrelægeforedrag omkring førstehjælp til heste.

  På valg i 2022 er Jane og Nina, samt en suppleant (alle modtager pt. genvælg)

  Robert: Tager KM spænde med til Nina i forbindelse med KBH ridtet.

 7. Eventuelt

  Bankbøvl igen - men pt. skulle alt være på plads.

  Robert: foreslår at foreningen skal afholde en Cup for medlemmerne, hvor man samler point ved at starte andre discipliner end distance. f.eks. ved at man starter en dressur-, TREC-, springklasse, forhindrings cup/voksen cup. Det eneste der kræves, er at man gennemfører dvs. at man ikke bliver diskvalificeret. Det vil måske kunne lokke nogen til at komme ud og starte specielt i vinterhalvåret, når der ikke er distancestævner. Robert vil lave et udførlig oplæg til næste best. møde.

  Næste møde: 23/10-2022 hos Martin

/Martin