Bestyrelsesmøde d. 17. januar 2021


Referat af bestyrelsesmøde Distancerytter Foreningen søndag d. 17/1-2021 (online)

 1. Fremmødte  

  Robert, Jane, Nina, Conny og Martin.

 2. Medlemsliste 

  70 medlemmer. 31/1 regel slækkes i år, grundet corona. Øget FB opslag for at få medlemmer.

 3. Økonomi 

  41.049,34 kr.

 4. Web

  Conny sender et billede til Martin.

 5. Cups og andre præmier

  Udlevering af præmier fra 2020 i Jylland: Nina sender pakke til Robert.

  Uddeling/ bytning af KM spænder fremover? Vi må vente og se hvad der sker når corona er over.

  Præmier til nr. 2 og 3 i ikke pointgivende, men hvilke? Robert undersøger mulighed med rosetter.

 6. Generalforsamling 2021

  Sted: Jane spørger Christina om det kan holdes hos hende.

  Dato: 21/11-2021.

  Foredrag: Martin spørger Ute Lehmann.

   

 7. Eventuelt

  Robert orienterer:

  • DRF har oplevet en tilbagegang af starter (alle discipliner) på 63% i forhold til 2019, hvilket får en negativ indflydelse på DRF's økonomi.
  • DRF har ændret strukturen af alle reglementer
  • DRF har ændret sanktionssystemet, nu er det disciplinær udvalget der fastsætter straffen

  Næste møde: 21/2 online kl 13:00

   

/Martin