Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2020


Referat af bestyrelsesmøde Distancerytter Foreningen søndag d. 9/2-2020 hos Lone

 1. Fremmødte  

  Nina, Jette, Jane, Lone og Martin.

 2. Medlemsliste 

  102 medlemmer.

 3. Økonomi 

  31.384,79 kr.

 4. Web

  Jette og Lone bedes levere et billede (sendes til Martin).

 5. Cups og andre præmier

  Uddeling/bytning af KM spænder: I 2020 bliver det i forbindelse med DM til Københavnerridtet. Ide: fremtidig sommer-møde/samling/fest sammen med DRF. Lone er tovholder på at bringe ideen videre.

  Hvad skal præmien til nr. 2 og 3 være i ikke pointgivende: Plaketter - Nina undersøger

  Dækkenerne: Jette holder øje med gode tilbud.

  Status har vi to nye mesterskabs fade? Robert?

  Hvad skal der ske med de gamle? Går tilbage til foreningen og vises frem ved lejlighed.

  Skal resultater fra før fadene blev indført graveres på dem? Nej.

  Årets stævne laves igen ved afstemning: Robert laver denne 3 uger før generalforsamlingen.

  Status afløsnings plaketter til Jysk og Sjællands mesterskab: Nina bestiller.

   

 6. Generalforsamling 2020

  Planlagt til d. 15.11.2020 hos Christina Sørensen, Loddervej 9, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard.

  Står Christina også for catering? Ja.

  Hvem skal være kontaktperson til hende? Jane

  Hvad skal årets foredragsemne være? Forslag: Ute Lehmann - calming signals - Martin undersøger mulighed

  På valg i 2020 er Jette (stiller ikke op), Jane, Nina, samt suppleant Lone.

   

 7. Eventuelt

  Næste møder:

  28. juni hos Jane

  18. oktober hos Martin

   


/Martin