Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2018


Referat af bestyrelsesmøde Distancerytter Foreningen lørdag d. 24/2-2018 ved Distance Dagen

 1. Fremmødte  

  Robert, Henriette, Nina.

 2. Medlemsliste 

  88 medlemmer.

 3. Økonomi 

  33.263,37 kr.

 4. Generalforsamling 2018

  Dato 25.11.2018 på Sjælland – Nina finder stedet

  Præmie dækkener + årets hjælper præmie – Hvem vil løfte denne opgave?

  Årets stævne, Nina får lavet diplom

  Hvem genopstiller for næste år? Henriette og Nina samt en suppleant Jette er på valg.

 5. Eventuelt 

  Næste bestyrelsesmøde: lørdag d. 26 maj kl. 10.00 hos Nina

  KM plaketter: vi har fået en ny stor forsyning af 500 og 750km, så alle som mangler skulle nu kunne få dem.


/Nina