Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2016


Referat af bestyrelsesmøde Distancerytter Foreningen 28/2-2016 på Comwell Grand Park Hotel Korsør

 1. Fremmødte  

  Inger, Nina og Robert.

 2. Medlemsliste 

  82 medlemmer.

 3. Økonomi 

  DKK 40.679,88. Vi mangler spænder så de skal bestilles i USA. Ca. DKK 10.000 skal afsættes til dette.

 4. Generalforsamling 2016

  Dato: Søndag den 20/11-2016

  Sted: Samme sted som 2014 på Sjælland.

  Opgavefordeling: Martin og Robert finder et foredrag. Nina bestiller sted. 

  Inger sørger for præmier og dækkener.

  Årets stævne, Nina får lavet diplom.

 5. Eventuelt 

  Planlagte møder: Søndag 24. juli hos Nina, 23. oktober hos Robert.


/Robert