Bestyrelsesmøde d. 1. marts 2015


Referat af bestyrelsesmøde Distancerytter Foreningen 1/3-2015 på Hotel des Nordens

 1. Fremmødte  

  Nina, Henriette, Inger og Martin - Afbud: Helle og Gitte.

 2. Medlemsliste 

  Pt. 83 medlemmer.

 3. Økonomi 

  Saldo: 40.433,03 kr.

 4. Generalforsamling 2015

  Sted: Veerst forsamlingshus lørdag 28. nov alt. søndag 29. nov (Martin kontakter Robert for reservering).

 5. Web 

  Martin tager kontakt til webudbyder omkring nye medlem-side + forum

  Martin laver opslag om foreningen på facebook

  Historik: Nina laver den og Martin lægge det på hjemmesiden.

  Martin laver oplæg til præcisering af regler omkring cup'en og æresdækkener.

 6. Eventuelt 

  Planlagte møder: 18. oktober hos Martin


/Martin