Bestyrelsesmøde d. 2. marts 2014


Referat af bestyrelsesmøde Distancerytter Foreningen 2/3-2014 på Hotel des Nordens

 1. Fremmødte  

  Nina, Inger, Gitte og Martin. Afbud: Helle og Henriette.

 2. Medlemsliste 

  Der er pt. 77 der har betalt kontingent for 2014. Der er udsendt opkrævninger ud igen til alle gamle medlemmer der ikke allerede har betalt.

 3. Økonomi 

  Saldo pr 27/2: 39.898,91 kr.

 4. Generalforsamling 2014

  Hvornår og hvor? 23. november på Sjælland – Nina finder sted. Hvad skal foredraget være?  Mulige emner: Ormekur, Status på distanceverden.

 5. Nyhedsbrev 

  Sættes på pause med mindre andre brænder for at lave det

 6. Web 

  Vi mangler en billede web master da Anita ikke har tid. Der er et ønske om at få et arrangements forum op. Martin tager kontakt til Anita for aftale deling af opgaver.

 7. Eventuelt 

  Ombytning/udlevering af bæltespænder: Nina tager sig af dem øst for Storebælt, Inger tager sig af dem vest for Storebælt.

Planlagte møder:
27. juli hos Martin
26. oktober hos ?

/Martin