Generalforsamling 2009


Generalforsamling d. 22 nov. 20009

Valg af dirigent

Jette Pedersen blev enstemmigt valgt til dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Valg af referent

Malene blev enstemmigt valg.

 Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

 

Regnskab Distancerytterforeningen

Periode 01.11.2008 - 31.10.2009

 

 

 

 

Indtægter

 

1015

Kontingenter 2008

32.787

1035

Salg af reklametøj

275

1040

Reklame/annoncer

3.750

1050

Rente indtægter

209

1060

Bladpuljen

2.499

 

 

 

Indtægter 2009 i alt

39.520

 

 

 

Udgifter

 

2010

Blad produktion og udsendelse

9.102

2020

Møder

2.217

2030

Kuverter og porto

220

2035

Køb og reklametøj

0

2040

Reklame

0

2045

Gaver, præmier og bæltespænder

11.704

2050

Kurser

0

2055

Tilskud distanceudvalget

3.100

2060

Webside

12.660

2070

Generalforsamling

3.092

2080

Gebyrer bank

336

7000

Tilgodehavende

 

 

 

 

Udgifter 2009 i alt

42.431

 

 

 

Resultat 2009

-2.911

 

 

 

Balance pr. 31.10.2009

 

 

 

 

Aktiver

 

8000

Bank 31.10.2009

43.532,44

2065

Kassebeholdning

0

 

 

 

 

Aktiver i alt

43.532,44

 

 

 

Passiver

 

9010

Egenkapital pr. 31.10.2008

46.443,84

3995

Årets resultat

-2.911

 

 

 

 

Passiver i alt

43.532,44

 

 

 

 

Balance

0

 

Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget, herunder fastlæggelse af kontingent for 2010-2011

 

Budget Distancerytterforeningen

 

Periode 01.11.2009 - 31.10.2010

 

 

 

 

Indtægter

 

1015

Kontingenter 2008

32.000

1035

Salg af reklametøj

0

1040

Reklame/annoncer

3.750

1050

Rente indtægter

200

1060

Bladpuljen

0

 

 

 

Budgetterede indtægter 2010 i alt

35.950

 

 

 

Udgifter

 

2010

Blad produktion og udsendelse

9.000

2020

Møder

3.000

2030

Kuverter og porto

1.000

2035

Køb og reklametøj

0

2040

Reklame

0

2045

Gaver, præmier og bæltespænder

9.000

2050

Kurser

1.000

2055

Tilskud distanceudvalget

3.000

2060

Webside

3.500

2070

Generalforsamling

8.000

2080

Gebyrer bank

400

7000

Tilgodehavende

0

 

 

 

Budgetterede udgifter 2010 i alt

33.900

 

 

 

Budgetteret resultat 2010

2.050

 

Undersøger medlemmernes interesse for at få bladet tilsendt på pdf i stedet for i printet form.

Budgetter reguleres så vidt der indkøbes poloshirts.

 

Uddeling af ærespræmier for denne sæson til:

 

Flest gennemførte LA’er i DK:                           Christina Ulrich Pedersen på Gnÿr fra Kokholm (9 ridt)

Flest gennemført LB’er i DK:                                                           Susanne Von Mehren på Grimlaug fra Torfastødun

Fleste ikke pointgivende km:                                                          Per Poulsen på Mandel SS ox

Flest pointgivende km:                                         Christina Ulrich Pedersen på Gnÿr fra Kokholm

Young rider – flest gennemført pointgivende ridt: Signe Erez (7 ridt)

Årets bedste præstation:                                    De 3 young riders for gennemførelse af VM.

- Signe Erez

- Maja Thomsen

- Amanda Kalmayer

Årets hjælper:                             Sarah Aalborg

Årets stævne:                                                          ROM Ridtet

Anita uddelte kilometerplaketter:

Plaketter udleveret 2009

 

500 km

750 km

1000 km

1250 km

1500 km

1750 km

2000 km

Inge Broms / Ditte Follo

691

 

 

 

 

 

 

Christine Pedersen /Shetan Shadwan OX

533

 

 

 

 

 

 

Jane Annika M. Andersen /Gizmo

672

 

 

 

 

 

 

Ann Pia Aasted / Makao OX

719

 

 

 

 

 

 

Signe Erez / Cayenne

738

 

 

 

 

 

 

Helen Munksøe / Victor de Chamant

661

 

 

 

 

 

 

Helen Munksøe / Prucell OX

568

 

 

 

 

 

 

Chillie Claudia Voss / Sejane OX

629

 

 

 

 

 

 

Sussie Hansen / Hero Fønix

607

 

 

 

 

 

 

Dorthe Christensen / Sebu

 

948

 

 

 

 

 

Lene Lisbeth Kjeldsen / Mon Tresor

 

884

 

 

 

 

 

Trine Jørgensen / Zodiak OX

 

831

 

 

 

 

 

Inger Skov / Chulek Sam Sam

 

990

 

 

 

 

 

Helen Munksøe / Shams Star OX

 

799

 

 

 

 

 

Anja Kolbo Andersen / Bækkens Bright Eyes

 

 

1.072

 

 

 

 

Nina K Nielsen / Zmrok OX

 

 

1.131

 

 

 

 

Amanda Kalmeyer / Cargash

 

 

1.058

 

 

 

 

Tina Bratajka / Esmil Reerstrup

 

 

 

1.458

 

 

 

Lotte Hillers / SR Irina OX

 

 

 

 

1.565

 

 

Christina Ulrich Pedersen / Gnyr fra Kokholm

 

 

 

 

 

 

2.051

 

7. Valg til bestyrelsen, samt 1 suppleant

Sussie Hansen og Robert Ørsted ønskede at stille op. Begge blev valg.

Inger Skov blev genvalgt som suppleant.

8. Valg af revisor

Inge Broms blev genvalgt som revisor

9. Indkomne forslag

Sarah Aalborg takkede bestyrelsen for deres arbejde.

Orientering om ny distanceklub

Ville gerne have en rideklub op og stå for distancerytter. Foreningen skal ikke være hjemmehørende på nogen bestemt adresse men i distrikt 2. Et af formålene er i første omgang at have et forum til at videreføre Gribskov Ridtet.