Hjælperens rolle


At deltage i distanceridt giver fantastiske oplevelser, uanset om man er rytter eller hjælper. Kontakten med hesten og samværet med ligesindede er dejligt. Man oplever så meget i naturen, ser så mange forskellige steder og møder så mange mennesker med samme interesse, som man aldrig ville have mødt på en almindelig weekend eller ferierejse. Men hvad indebærer det?
At være hjælper til distanceridt kræver udholdenhed og en positiv indstilling til stort set alt.

Som hjælper skal du:

Der kan sagtens sættes flere punkter på, og når du så møder rytteren og er glad og positiv, hjælpsomheden selv, får du måske en sur mine for noget som er forkert. Heldigvis mener rytteren det ikke så slemt, så glem det, de fleste uoverensstemmelser skyldes stævnenervøsitet eller at rytteren er træt, eller det er et hårdt ridt.

I distanceridt er det nødvendigt med en eller flere hjælpere, ikke mindst til at hjælpe hesten men også som opbakning for rytteren.

Vær opmærksom på hvordan hesten har det undervejs, og hold øje med om rytteren følger den plan, som evt. er lagt inden ridtet. Tænk altid på hesten først, den stiller jo op i al slags vejr, og det er jo trods alt hesten der bærer rytteren.

Alt dette er en stor præstation, og alle ryttere burde værne om deres hjælpere. Det er i øvrigt en fordel at have den samme hjælper hver gang, man lærer at dele arbejdsopgaverne og få et godt team.

Mød velforberedt til konkurrencen, der er ingen der bekymrer sig om hvordan du klarer dig så længe du er der, bliver du væk melder problemerne sig med det samme.

Forberedelser inden ridtet
Som hjælper er det vigtigt at du sammen med rytteren planlægger sæsonen, og at du kender rytterens mål. I de korte klasser er der ikke så meget at se til, men efterhånden som klasserne bliver længere stiger behovet for hjælp, måske er det ikke nok med en hjælper.

Dyrlægekontrollen

Efter ridtet

Når hesten er vel igennem den afsluttende dyrlægekontrol, er der stadig meget arbejde til rytteren og hjælperen.

Hesten skal gøres i stand, benene skal måske køles og alt udstyret skal pakkes sammen igen.

Efter ridtet er det vigtigt at observere hesten, hvis den eftersveder, skal den trækkes rundt, tilbyd græs eller hø og når alt er normalt igen, skal hesten have tid til at slappe af. Efter korte ridt kan hesten transporteres hjem samme dag, men efter længere ridt er der som regel først udsyning af hestene næste morgen.

Kontroller hesten flere gange efter ridtet/hjemtransporten, mål pulsen evt. respiration og temperatur og se om den spiser og drikker den normalt, vær opmærksom på om mavelyden er normal og at hesten har tisset. Træk en lille tur og se på almentilstanden og tilbyd electrolytter og evt. ekstra foder efter behov.

Denne kontrol er vigtig så gør den til en rutine, det tager ikke så lang tid, men aftal hvem der skal sørge for hesten efter ridtet. Hvordan arbejdsopgaverne fordeles er helt op til hvad der er aftalt, og arbejdet er ikke slut når hesten har passeret målstregen.

Held og lykke med opgaverne.